Kunststroom

Als een leerling kiest voor de Kunststroom, dan krijgt hij of zij, naast de reguliere uren beeldende vormgeving en muziek, ook de extra vakken kunstproject en drama. Er wordt gewerkt met zogenoemde vakoverstijgende projecten.

Hiervoor worden thema´s gekozen die in elk kunstvak verder worden uitgediept. De afgelopen jaren is onder andere gewerkt met de thema´s ‘Pesten’ en ‘de Wereld’. Op het programma staan ook bezoeken aan musea, theatervoorstellingen en gastlessen. Regelmatig presenteren de leerlingen het resultaat van de projecten aan hun medeleerlingen en hun ouder(s) en/of verzorger(s).

Na de derde klas kunnen alle leerlingen een keuze maken voor kunst beeldende vormgeving en/of kunst of muziek als examenvak. Ook kunnen leerlingen na de derde klas de module drama volgen. Kunststroomleerlingen kunnen hier automatisch in doorstromen, niet-kunststroomleerlingen moeten hiervoor een toelatingsauditie doen.

De Kunststroom wordt aangeboden voor leerlingen in mavo, havo, vwo- en gymnasiumklassen.

Kunst- en cultuur educatie op Het Erasmus 

  • Het bijbrengen van kennis, begrip en relativeringsvermogen: de school is bij uitstek het instituut om leerlingen kennis te laten maken met kunst- en cultuuruitingen waar je een beetje moeite voor moet doen om die te begrijpen.
  • Verrijking en verdieping: kennis en inzicht van de leerlingen neemt toe en daardoor uit de leerlingen halen wat er in zit.
  • Anders leren, leren op andere gebieden versterken: we weten uit ervaring dat een afwisselende leeromgeving de schoolprestaties in algemene zin ten goede komen.
  • De buitenwereld naar binnen halen: de school staat midden in de samenleving, wat je hier leert moet betekenis hebben voor het leven buiten school, nu en later.
  • Leren met hoofd, hart en handen: door gebruik te maken van verschillende leerstijlen en leervoorkeuren doen we ook recht aan verschillen tussen leerlingen, een van de hoekstenen van onze onderwijsvisie.

Meer weten over de Kunststroom? Bekijk hieronder de folder van de Kunststroom of neem contact op met Joran Schuijn, kunstcoördinator, bereikbaar via 0546 480 800 of via j.schuijn@het-erasmus.nl

Sinds december 2009 is Het Erasmus, locatie mavo/havo/vwo, officieel lid van de Vereniging van Cultuurprofielscholen. Lidmaatschap van deze vereniging is een kwaliteitskeurmerk en daar zijn we heel trots op.