De stap naar het voortgezet onderwijs is een grote stap. Er verandert veel ten opzichte van de basisschool. Voor leerlingen die iets extra’s aan kunnen, bieden wij de volgende mogelijkheden / stromingen (klik op het kader voor een grotere afbeelding):

Naast de opleidingen mavo, havo, vwo en gymnasium bieden wij het Technasium, de Kunststroom, de Sportstroom en Bèta Challenge aan.

Op het vmbo bieden wij de Sportstroom en de Vakkencarrousel aan.
In de vakkencarroussel maak je kennis met de profielen:

  • Produceren, Installeren en Energie (PIE),
  • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
  • Mobiliteit en Transport (M&T)
  • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
  • Economie en Ondernemen (E&O)
  • Zorg en Welzijn (Z&W).

 

Bij ons op Het Erasmus zijn er drie belangrijke basisvoorwaarden die wij belangrijk vinden voor jouw ontwikkeling en ons onderwijs in het algemeen. Laten we daar eerst mee beginnen:

1. Jij staat centraal

Jij moet je kunnen ontwikkelen met je eigen talent, temperament en in jouw tempo. Het is logisch dat er verschillen bestaan tussen leerlingen. Daarom stemmen we ons onderwijs hierop af. In overleg met jou en met zo min mogelijk regels zorgen we voor een sfeer waarin iedereen zich prettig voelt en de kans heeft zich optimaal te ontwikkelen. Je krijgt een mentor die er samen met jou voor zorgt dat je went en jezelf kunt ontwikkelen. De mentor heeft ook contact met jouw ouder(s) en/of verzorger(s), want zij zijn natuurlijk ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het goed met je gaat.

2. Leren ‘leren’

In de loop van je opleiding leren we je hoe je moet leren, tot je het uiteindelijk zelf kunt. We leren je dit vooral tijdens de mentorlessen. In het eerste, tweede en derde jaar zorgen wij ervoor dat je één uur per week les krijgt van jouw mentor over het leren ‘leren’. De mentor geeft jou ook een vak, dus je ziet hem of haar meerdere keren per week. Dit zorgt ervoor dat jouw mentor jou goed leert kennen. Dit leren past goed bij de veranderingen in het onderwijs van de afgelopen jaren, waarbij er een steeds grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerlingen wordt gevraagd. Op Het Erasmus helpen we je dus om je te ontwikkelen tot een zelfstandige leerling die zijn eigen verantwoordelijkheid kent.

3. Kom maar op!

We dagen je uit, maar ondersteunen je wel. We vinden dat we best eisen aan je mogen stellen, zolang het niet te moeilijk voor je wordt. We zorgen voor structuur. Het Erasmus heeft een actief beleid voor leerlingbegeleiding en buitenschoolse activiteiten, zodat iedereen zijn of haar talenten kan ontwikkelen.