Sportstroom

Leerlingen die graag sporten en geïnteresseerd zijn in verschillende vormen van sport zijn bij Het Erasmus VMBO helemaal op hun plek bij de Sportstroom.

In de eerste twee leerjaren van de Sportstroom krijgen de leerlingen, naast drie uur lichamelijke opvoeding, ook nog eens drie uur sportoriëntatie. Tijdens deze sportoriëntatie maken de leerlingen kennis met een groot aantal sporten zoals tennis, klimmen, duiken, fitness, schaatsen, etc.

Ook clinics door gastdocenten uit verschillende disciplines staan op het lesprogramma. Daarnaast zijn er diverse activiteiten buiten de school.

Vervolgonderwijs

De aansluiting op het vervolgonderwijs is uitstekend. Met het diploma van de sportstroom en een positief advies van Het Erasmus kan een leerling zonder toelatingsexamen naar de MBO-opleiding ‘sport en bewegen’ niveau 4 (CIOS) op het ROC in Enschede.

De Sportstroom is in de onderbouw ondergebracht in de kt-dakpan. Vanaf het derde jaar valt de Sportstroom binnen de leerweg VMBO-T. Om toegelaten te worden tot de Sportstroom moet een leerling een kt-advies van de basisschool hebben. Daarnaast wordt er nog een toelatingstest afgenomen waarin de leerling o.a. wordt beoordeeld op sportieve aanleg, uithoudings- en doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden. Na de eerste twee jaar wordt opnieuw bekeken of de leerling al dan niet door kan stromen naar het derde leerjaar van de Sportstroom.

Wilt u meer weten over de Sportstroom op Het Erasmus? Bekijk dan de folder hieronder.