Sportstroom

Leerlingen die graag sporten en geïnteresseerd zijn in verschillende vormen van sport zijn bij Het Erasmus vmbo helemaal op hun plek bij de Sportstroom.

In de eerste twee leerjaren van de Sportstroom krijgen de leerlingen, naast drie uur lichamelijke opvoeding, ook nog eens drie uur sportoriëntatie. Tijdens deze sportoriëntatie maken de leerlingen kennis met een groot aantal sporten zoals tennis, klimmen, duiken, fitness, schaatsen, etc. Daarnaast zijn ze betrokken bij de voorstellingen van circus Erasmini.

Ook clinics door gastdocenten uit verschillende disciplines staan op het lesprogramma. Daarnaast zijn er diverse activiteiten buiten de school.

Vervolgonderwijs

De aansluiting op het vervolgonderwijs is uitstekend. Met het vmbo-t diploma (met Sportstroom) en een positief advies van Het Erasmus kan een leerling zonder toelatingsexamen naar de mbo-opleiding ‘sport en bewegen’ niveau 4 (CIOS) op het ROC in Enschede.

De Sportstroom is in de onderbouw ondergebracht in de bk en kt dakpan. Vanaf het derde jaar valt de Sportstroom binnen de leerweg vmbo-t. Om toegelaten te worden tot de Sportstroom moet een leerling een positief advies van de basisschool hebben. Indien nodig wordt er nog een toelatingstest afgenomen waarin de leerling o.a. wordt beoordeeld op sportieve aanleg, uithoudings- en doorzettingsvermogen en sociale vaardigheden. Gedurende de eerste twee jaar wordt regelmatig bekeken of de leerling al dan niet door kan gaan met de Sportstroom.

Wilt u meer weten over de Sportstroom op Het Erasmus? Bekijk dan de folder hieronder.

of neem contact op met de coördinator van de Sportstroom, de heer E. Visser
via 0546 480 800 of e.visser@het-erasmus.nl