Taal en rekenen


Het Erasmus vmbo steekt veel energie in het verbeteren van de taal- en rekenvaardigheid van haar leerlingen. Daarvoor is een taal- en rekenbeleid opgezet dat effectief is voor alle leerlingen.

De afdelingscoördinatoren zorgen samen met de sectieleiders voor de invoering van het beleidsplan 'taal en rekenen' in de school.