Bovenbouw

Leerwegen binnen het vmbo

De leerlingen, die na twee jaar onderbouw definitief hun opleiding vervolgen aan het vmbo, komen aan het eind van het tweede jaar in een bepaalde leerweg.

Het vmbo kent vooralsnog drie leerwegen:

  • De theoretische leerweg, Mavo Plus
  • De kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo-k
  • De basisberoepsgerichte leerweg, vmbo-b

Binnen een leerweg kiest een leerling een afdeling.
Het Erasmus heeft de volgende afdelingen:
 

Afdelingen binnen de sector Techniek:

  • PIE (produceren, installeren en energie)
  • BWI (bouw, wonen en interieur)
  • Mobiliteit en Transport


Afdelingen binnen de sector Zorg- en welzijn:

  • Verzorging en Uiterlijke Verzorging


Afdelingen binnen de sector Economie:

  • E & O (economie en ondernemen)
  • HBR (horeca, bakkerij en recreatie)


In iedere afdeling zijn Nederlands, Engels, wiskunde, maatschappijleer, lichamelijke oefening en Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) verplicht. Daarnaast volgt de leerling, afhankelijk van de sector nog een aantal andere vakken.


In de kader- en basisberoepsgerichte leerweg is het extra vak voor de sector Techniek natuur- en scheikunde; voor de sector Zorg en Welzijn is het extra vak biologie en voor de sector Economie is dat extra vak economie. Door middel van stages en gastlessen maken de leerlingen kennis met de praktijk.

Leerlingen volgen praktijklessen in de daarvoor bestemde praktijkruimten/-lokalen. De praktijklokalen zijn zodanig vormgegeven dat de ‘echte’ beroepspraktijk zoveel mogelijk is nagebootst. Bij de richting Handel en Administratie is bijvoorbeeld een echte winkel nagebouwd, en bij PIE is een huis om leerlingen bijvoorbeeld te leren leidingen te leggen.

De leerlingen die de keuze maken voor de kader- en basisberoepsgerichte leerweg stromen door naar niveau 1 t/m 4 van het mbo.

Bij de Mavo Plus heb je voor de sector Techniek de keuze uit verschillende extra vakken, namelijk wiskunde, natuur- en scheikunde, biologie, aardrijkskunde of Duits; voor de sector Zorg en Welzijn heb je de keuze uit biologie, Duits, aardrijkskunde en geschiedenis. En voor de sector Economie heb je de keuze uit de vakken Duits, aardrijkskunde en geschiedenis.

Leerlingen uit de theoretische leerweg (Mavo Plus) stromen in principe door naar niveau 4 van het mbo, maar ze kunnen ook doorstromen naar de havo. Van de leerlingen die kiezen voor Mavo Plus gaan de meesten door naar de havo, sommige kiezen voor het mbo.