Laat zien wat je kunt!

Dat is ons motto. 

Wij willen uit onze leerlingen halen wat erin zit. Daarbij gaat het niet alleen om een leerling die zijn diploma haalt, maar ook om de ontwikkeling tot een meer zelfstandig persoon met een eigen mening en visie op het leven, waarbij de leerling verantwoordelijk handelt.

Het Erasmus biedt optimale kansen

Binnen ons onderwijs staat het leerproces van de leerling centraal. De leerling kan zich ontwikkelen naar eigen talent, tempo en temperament.

Het Erasmus is respect

Respect is één van de belangrijkste uitgangspunten van Het Erasmus. Respect voor elkaar en ieders overtuiging zijn voorwaarde voor een veilig leerklimaat. Er wordt in ons onderwijs duidelijk aandacht besteed aan normen en waarden.

Het Erasmus heeft zelfbewuste leerlingen

Onze leerlingen zijn zelfbewust. Ze krijgen de kans om in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Binnen onze leerlingklankbordgroepen praten de leerlingen mee over allerlei zaken die ook hen aangaan: van het aanbod in de 'gezonde' schoolkantine en automaten tot regels in de school. 

Opleidingen en stromingen

Het Erasmus vmbo maakt deel uit van de sector beroepsonderwijs en biedt een ruime keuze aan vmbo-opleidingen en stromingen. Zo is er de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en vooralsnog ook de theoretische leerweg. Daarnaast kunnen leerlingen hier kiezen voor de Sportstroom, de Kunst & Cultuurstroom, de Techniek & Designstroom en de vakkencarrousel. Voor leerjaar 2, 3 en 4 wordt hier ook de opleiding Mavo Plus aangeboden.

Het praktijkonderwijs en de Internationale schakelklas (isk) vallen ook onder de sector beroepsonderwijs. Het praktijkonderwijs is gevestigd aan de Horstlaan in Almelo en de isk is gevestigd aan de Cesar Franckstraat in Almelo.  Het vmbo heeft ongeveer 500 leerlingen en ongeveer 100 medewerkers.

Mavo

Met ingang van schooljaar 2019-2020 hoort de mavo bij onze sector mavo/havo/vwo. 1mavo/havo is bedoeld voor leerlingen met een enkelvoudig t-advies en een plaatsingsadvies (dakpan) vmbo-t/havo. Met andere woorden: het zijn theoretisch georienteerde t-leerlingen. We laten het advies van de basisschool hierbij volledig leidend zijn. Na het eerste jaar kunnen deze leerlingen hun schoolloopbaan vervolgen binnen 2mavo of 2havo (beide binnen de sector mavo/havo/vwo).Het vmbo-gebouw is een modern gebouw, gelegen naast het sportpark. Er zijn goede praktijk- en practicumlokalen en er is een bibliotheek/mediatheek. Ook op het gebied van de informatie- en communicatiemiddelen zijn onze voorzieningen uitstekend. De leerlingen kunnen in ons gebouw en op het schoolplein gebruik maken van een draadloze internetverbinding.

Er zijn diverse (studie-)ruimten met computers met internetaansluitingen waar de leerlingen ook na schooltijd terecht kunnen. De vmbo-vestiging maakt gebruik van de nabijgelegen sporthal, het zwembad en een kunstgrasveld. Er is een goed uitgeruste kantine en het restaurant "Op Smaak", waar de kook- en serveerkunsten van leerlingen geoefend en getoetst worden.