Laat zien wat je kunt!

Dat is ons motto. 

Wij willen uit onze leerlingen halen wat erin zit. Daarbij gaat het niet alleen om een leerling die zijn diploma haalt, maar ook om de ontwikkeling tot een meer zelfstandig persoon met een eigen mening en visie op het leven, waarbij de leerling verantwoordelijk handelt.

Het Erasmus biedt optimale kansen

Binnen ons onderwijs staat het leerproces van de leerling centraal. De leerling kan zich ontwikkelen naar eigen talent, tempo en temperament.

Het Erasmus is respect

Respect is één van de belangrijkste uitgangspunten van Het Erasmus. Respect voor elkaar en ieders overtuiging zijn voorwaarde voor een veilig leerklimaat. Er wordt in ons onderwijs duidelijk aandacht besteed aan normen en waarden.

Het Erasmus heeft zelfbewuste leerlingen

Onze leerlingen zijn zelfbewust. Ze krijgen de kans om in toenemende mate verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Binnen onze leerlingklankbordgroepen praten de leerlingen mee over allerlei zaken die ook hen aangaan: van het aanbod in de schoolkantine/automaten tot regels in de school. 

De VMBO-vestiging biedt een ruime keuze aan VMBO-opleidingen. Leerlingen kunnen hier kiezen voor de Sportstroom, de Maatschappij en Cultuurstroom, de vakcolleges Techniek, Economie of Zorg en Welzijn of voor de opleiding Mavo Plus. In de Basisberoepsgerichte leerweg bieden we leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) aan, alsmede de Internationale Schakelklas (ISK). De vestiging heeft ongeveer 600 leerlingen en ongeveer 100 medewerkers.

Het VMBO-gebouw is een modern gebouw, gelegen naast het sportpark. Er zijn goede praktijk- en practicumlokalen en er is een bibliotheek/mediatheek. Ook op het gebied van de informatie- en communicatiemiddelen zijn onze voorzieningen uitstekend. Met ingang van schooljaar 2015-2016 is het gehele gebouw voorzien van een draadloze internetverbinding.

Er zijn diverse (studie-)ruimten met computers met internetaansluitingen waar de leerlingen ook na schooltijd terecht kunnen. De VMBO-vestiging maakt gebruik van de nabijgelegen moderne sporthal, zwembad en een kunstgrasveld. Er is een goed uitgeruste kantine en zelfs een restaurant waar de kook- en serveerkunsten van leerlingen geoefend en getoetst worden.