Mavo Plus

MAVO+ is een eigentijdse richting binnen Het Erasmus VMBO-T, gericht op de kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor het succesvol kunnen voltooien van de HAVO, en vervolgens het HBO.

Het lesprogramma is zo samengesteld dat het aansluit op de HAVO. Er wordt veel aandacht besteed aan vaardigheden als zelfstandig werken, verantwoordelijkheid nemen, analyseren en samenwerken. Alles wordt in het werk gesteld om een goede doorstroom naar de HAVO te realiseren.

Dat doen we onder andere door:

  • Intensieve begeleiding van de leerlingen MAVO+
  • De pakketkeuze in de bovenbouw MAVO+ af te stemmen op de profielen van de HAVO

Voor wie?

MAVO+ is speciaal voor leerlingen die theoretisch zijn ingesteld, de ambitie hebben om uiteindelijk naar het HBO te gaan en een goede studiehouding hebben.

MAVO+ of VMBO-T?

In de afgelopen jaren is het onderwijs erg veranderd. De HAVO en VWO hebben een bovenbouw ontwikkeld welke gekenmerkt wordt door profielen waarbinnen leerlingen tot op zekere hoogte hun eigen vakkenpakket kunnen samenstellen. De bovenbouw van het VMBO is verdeeld in sectoren. Deze sectoren zijn afgestemd op de sectoren in het middelbaar beroepsonderwijs, om de doorstroom van VMBO naar beroepsonderwijs zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor de meeste VMBO-leerlingen garandeert dit een goede doorlopende leerlijn, zowel op basis- en kaderniveau, als in de theoretische leerweg.

Speciaal voor die groep leerlingen, die theoretisch zijn ingesteld en de ambitie hebben om via het HAVO naar het HBO door te stromen is de MAVO+ ontworpen. Daarnaast blijft het VMBO-T de meest geschikte richting voor leerlingen die graag verder willen met een opleiding op MBO niveau.

Als u meer wilt weten over MAVO Plus bekijk de folder hieronder

of neem contact op met de heer R. Singelenberg,
coördinator onderbouw VMBO
via 0546 480 800 of r.singelenberg@het-erasmus.nl