Leerweg Ondersteunend Onderwijs

Binnen onze VMBO-vestiging is er Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO).

Leerwegondersteuning is er voor leerlingen die leerachterstanden hebben en/of sociaal-emotionele problemen. Door de extra ondersteuning worden deze leerlingen in staat gesteld een regulier VMBO diploma te behalen.

LWOO wordt in de meeste gevallen in de basisberoepsgerichte leerweg aangeboden, maar is ook mogelijk binnen andere leerwegen van het VMBO.

De leerbehoeftes van de leerling zijn het uitgangspunt.

Dit betekent dat er onderscheid gemaakt wordt in wat een leerling nodig heeft en dat er gewerkt wordt met individuele handelingsplannen. Deze plannen worden meerdere keren per jaar geëvalueerd en bijgesteld. Ook proberen we ervoor te zorgen dat het team van lesgevende docenten relatief klein is.