Internationale schakelklas

Afdeling isk

Sinds het schooljaar 2016-2017 heeft de isk een eigen onderkomen aan de César Franckstraat 1 in Almelo.
De internationale schakelklas is telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van Het Erasmus: 0546 480 800.

De vestigingsleider is de heer Sies van der Velde, hij is bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via s.v.d.velde@het-erasmus.nl

Meer informatie over de isk is te vinden in de online schoolgids: https://schoolgidsvanhet-erasmus.nl/isk/

 

Voor wie is de isk?

Leerlingen die uit het buitenland afkomstig zijn, dan wel zijn gevlucht, en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om lessen te volgen in het voortgezet onderwijs komen terecht op onze afdeling isk (internationale schakelklas). Naast Nederlands zijn wiskunde, wereldoriëntatie en Engels belangrijke vakken.

Het Erasmus verzorgt als enige school in Almelo onderwijs aan deze buitenlandse leerlingen, momenteel zitten er zo'n 250 leerlingen op de isk. Aan deze leerlingen wordt in een veilige omgeving, maatwerk en extra zorg en begeleiding geboden.

Lesmethodes

De leerlingen in de instroomgroepen krijgen onderwijs volgens speciale lesmethoden. In de uitstroomgroepen werken de isk-leerlingen zoveel mogelijk uit dezelfde boeken als in het reguliere onderwijs. Doorstroming naar het reguliere onderwijs is afhankelijk van de leeftijd, het niveau en de vooropleiding in het land van herkomst.

De organisatie van de internationale schakelklas is zodanig dat leerlingen op eigen tempo en niveau kunnen werken aan hun instroom in het reguliere onderwijs.