Internationale Schakelklassen

Afdeling ISK

Sinds begin schooljaar 2016-2017 is de ISK niet meer ondergebracht in het gebouw van onze vestiging VMBO, maar heeft de ISK een eigen onderkomen aan de César Franckstraat 1 in Almelo.
De ISK is telefonisch bereikbaar via het algemene nummer van Het Erasmus: 0546 480 800

Voor wie is de ISK?

Leerlingen die uit het buitenland afkomstig zijn, dan wel zijn gevlucht, en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om lessen te volgen in het voortgezet onderwijs komen terecht in onze Internationale Schakelklassen (ISK). Naast Nederlands zijn wiskunde, wereldoriëntatie en Engels belangrijke vakken.

Het Erasmus verzorgt als enige school in Almelo onderwijs aan deze buitenlandse leerlingen, momenteel zitten er zo'n 250 leerlingen op de ISK. Aan deze leerlingen wordt in een veilige omgeving, maatwerk en extra zorg en begeleiding geboden.

Lesmethodes

De leerlingen in de instroomgroepen krijgen onderwijs volgens speciale lesmethoden. In de uitstroomgroepen werken de ISK-leerlingen zoveel mogelijk uit dezelfde boeken als in het reguliere onderwijs. Doorstroming naar het reguliere onderwijs is afhankelijk van de leeftijd, het niveau en de vooropleiding in het land van herkomst.

De organisatie van de internationale schakelklas is zodanig dat leerlingen op eigen tempo en niveau kunnen werken aan hun instroom in het reguliere onderwijs.