Beleid Gezonde schoolkantine

Het Erasmus heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is en steeds gemakkelijker wordt. Omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen gaan we stapsgewijs een steeds gezondere kantine maken.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de leerlingen voor gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

 

Onze kantine heeft de volgende basis:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.
 

Op opvallende plaatsen liggen betere keuzes

De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes

 

De kantine stimuleert water drinken

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We hebben een watertappunt waar onze leerlingen en docenten hun flesjes kunnen vullen.


Onze ambitie is een gouden kantine:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes
  • We bieden groente en fruit aan
  • De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken

 

Het Erasmus werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine

Met onze kantine medewerkers hebben wij afgesproken dat minstens een keer per jaar het aanbod in de kantine in kaart wordt gebracht met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst wordt gerapporteerd aan onze directie. Ook vindt er regelmatig overleg plaats met de HBR afdeling over het aanbod. Binnen de lessen wordt uiteraard aandacht besteed aan gezonde voeding en de leerlingen leren welke producten bijdragen aan hun gezondheid.

 

Afspraken over energiedrankjes en fastfood

Op Het Erasmus zijn energiedrankjes niet toegestaan. Fastfood producten kunnen eventueel buiten school genuttigd worden, op school is dit verboden.

Roken is op het schoolplein niet toegestaan. Wij zijn een rookvrije school en ontmoedigen het roken.