Almelose VMBO Aanpak


Met ingang van schooljaar 2016-2017 zijn CSG Het Noordik en Het Erasmus binnen het VMBO gestart met iets nieuws: de kopgroep AVA, waarin gepersonaliseerd leren en een goede coaching centraal staan. Op beide scholen is een klas van 20 leerlingen gestart in de kopgroep AVA. Met ingang van schooljaar 2017-2018 vindt de doorontwikkeling van AVA niet meer plaats in samenwerking met Het Noordik vanwege verschil in inzicht over de wijze van samenwerken. Voorlopig blijven we de naam AVA als werknaam gebruiken. Als Het Erasmus VMBO zijn wij verder gegaan met de ontwikkeling van het concept AVA en hebben we een aantal stappen gezet. Op basis van de resultaten en de evaluaties is besloten dat we schooljaar 2017-2018 met twee groepen verder gaan. Dit betreft een 1ste klas en een 2de klas.

Wat betekent kopgroep AVA?

De afkorting AVA staat dus voor Almelose Vmbo Aanpak. Het is bedoeld voor VMBO-leerlingen die graag willen ontdekken wie ze zijn, wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dat vinden we erg belangrijk, want hoe beter we een leerling kennen, hoe beter we hem of haar kunnen begeleiden en voorbereiden op een diploma en op het vervolgonderwijs. We hebben een informatieavond gehouden voor ouders, verzorgers en toekomstige leerlingen over dit nieuwe onderwijsconcept van gepersonaliseerd leren. Na deze informatieavond kregen zij de mogelijkheid om hun zoon of dochter voor AVA aan te melden.

Hoe werkt het?

De leerlingen krijgen een persoonlijke mentor die elke dag contact heeft met zijn leerlingen, waarin ze samen praten over interesses en leerdoelen van de leerling en waarin ze een planning opstellen.

De meerwaarde van AVA zit er dus vooral in dat de leerlingen in de kopgroep intensief begeleid worden door hun mentor. Daarnaast krijgen ze les op hun eigen niveau, werken in hun eigen tempo en werken aan de hand van een eigen leerplan. Dat doen ze onder begeleiding van een vast docententeam. Dit team van docenten overlegt dagelijks om te bekijken hoe het met de leerlingen gaat: hebben ze extra ondersteuning nodig, zijn er vakken waar ze erg goed in zijn of hebben ze extra hulp nodig bij plannen, etc.

Kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen

Elke leerling gaat samen met de mentor en medeleerlingen ontdekken waar zijn of haar kwaliteiten en talenten liggen, zodat hij of zij die kan ontwikkelen en gebruiken bij het leren en werken. We leren onze leerlingen ook verschillende vaardigheden aan, zoals plannen, samenwerken en creatief denken. Binnen de kopgroepen gaan we ook werken met regelmatig wisselende thema’s die de leerlingen aanspreken.