Activiteiten

Het Erasmus is trots op haar grote en gevarieerde aanbod van activiteiten. De activiteiten die we de leerlingen aanbieden, worden zowel onder schooltijd als na schooltijd georganiseerd.
Naast het leren en de lessen zijn er op onze school voor de leerlingen talloze activiteiten die aansluiten bij hun belangstelling en talenten.

Sportactiviteiten

Er worden veel sportieve activiteiten georganiseerd. Denk hierbij aan basketbal-, volleybal- en badmintonwedstrijden en sporttoernooien zoals Olympic Moves. En alle onderbouwleerlingen doen mee aan de Fit Challenge. Ook zijn er verschillende sportactiviteiten te doen tijdens de pauze en de tussenuren.

Schoolfeesten

Verspreid over het jaar zijn er gezellige en drukbezochte feesten, zoals het Halloweenbrugklasfeest, de sinterklaasviering en het kerstgala.

 
Circus Erasmini

Het Erasmus vmbo heeft een eigen circus, meestal doen er ongeveer 50 leerlingen mee aan dit mooie spektakel. Vanaf oktober tot aan de drie voorstellingen half maart oefenen de ‘circusartiesten’ iedere week op vrijdagmiddag onder begeleiding van de circusdirectie, de sportdocenten Erik Visser, Patrick Vehof en Marlène Averesch. 

Culturele activiteiten en excursies

Alle leerlingen bezoeken minimaal één keer per jaar een voorstelling. De eerstejaarsleerlingen maken zelf een voorstelling samen met het Jeugd Danstheater Scapino. Ook wordt er jaarlijks een grote musical opgevoerd door én voor leerlingen. Voor derdejaarsleerlingen is er een museum dag, dan wordt o.a. het Rijksmuseum bezocht.

Werkweek

In het derde leerjaar gaan alle leerlingen op werkweek naar Ameland. Dit doen ze aan het einde van het derde schooljaar. In principe is de werkweek een gewone schoolweek (en dus niet vrijblijvend) waarin er heel anders gewerkt wordt dan de leerlingen op school gewend zijn.

Het is een actieve doe-week, waarin het aanleren van vaardigheden als samenwerken en communiceren gecombineerd wordt met lichamelijke activiteiten. De werkweek naar Ameland is voor de leerlingen altijd een geweldige ervaring.