Zoekresultaten

484 resultaten:
91. Technasium  
Technasium Onderzoek en Ontwerpen Sinds 2006 kun je als havo, vwo of gymnasiumleerling van Het Erasmus kiezen voor het Technasium. Als je kiest voor het Technasium krijg je, naast alle andere…  
92. Activiteiten  
Activiteiten Naast het leren en de lessen zijn er op onze school voor de leerlingen talloze activiteiten die aansluiten bij hun belangstelling en talenten. Basketbal-, volleybal- en…  
93. Internationalisering  
Internationalisering Contact met buitenlandse scholen Op Het Erasmus wordt veel aandacht geschonken aan internationalisering en onze school onderhoudt dan ook uitgebreid contacten met verschillende…  
94. Begeleiding en zorg  
Begeleiding en zorg Preventie en signaleren van problemen   Zorg is in eerste instantie preventief van karakter. Een belangrijk doel is het creëren van een goed en veilig schoolklimaat voor…  
95. Onderwijs  
Laat zien wat je kunt! Dat is ons motto.  Wij willen uit onze leerlingen halen wat erin zit. Daarbij gaat het niet alleen om een leerling die zijn diploma haalt, maar ook om de ontwikkeling…  
96. Schoolgebouw  
Schoolgebouw vmbo Vmbo-leerlingen gaan naar ons schoolgebouw dat zich naast het Sportpark bevindt. Hier zetten de leerlingen van het vmbo, de Mavo Plus, de Sportstroom en de eindopleidingen…  
97. Mediatheek  
Mediatheek De mediatheek op Het Erasmus is belangrijk. Leerlingen kunnen er, naast het kosteloos lenen van materiaal, ook in alle rust studeren, lezen of aan één van de leerlingen-pc's werken. …  
98. Activiteiten  
Activiteiten Het Erasmus is trots op haar grote en gevarieerde aanbod van activiteiten. De activiteiten die we de leerlingen aanbieden, worden zowel onder schooltijd als na schooltijd georganiseerd.…  
99. Begeleiding en zorg  
Begeleiding en zorg Zorg maakt integraal deel uit van het onderwijs. Juist de samenhang tussen onderwijs en vorming, het leerklimaat en de leerlingenzorg biedt leerlingen optimale kansen om…  
100. isk  
Internationale schakelklas Internationale schakelklas Isk betekent Internationale schakelklas. De isk is een school voor anderstalige leerlingen van 12 tot 18 jaar, die de Nederlandse taal moeten…  
Zoek resultaten 91 tot 100 van 484