Klik op de afbeelding voor de online schoolgids* van Het Erasmus:

* De online schoolgids is de uitgebreide digitale versie van Erasmus in the pocket, deze 'in the pocket' schoolgids krijgen de leerlingen aan het begin van ieder schooljaar. In de online schoolgids staat per vestiging > mavo/havo/vwo, vmbo (met mavo+) pro (praktijkonderwijs) en de isk < alle informatie met betrekkking tot schoolregels, begeleiding en zorg, schoolkosten, vrijwillige ouderbijdrage enz.
Er staat ook een actuele versie van het jaarplan; daarnaast vindt u er de contactgegevens van alle docenten en medewerkers per vestiging.