Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek thuis blijft, moet u dat vóór 8.30 uur ’s ochtends telefonisch melden op:

0546 480800 of via Magister.

Zodra uw kind weer naar school kan, verwachten wij een door door de ouder(s) en/of verzorger(s) zelf geschreven en ondertekend briefje met de reden en de precieze duur van het verzuim.


Ziekmelden via Magister:

Vanaf 6 januari 2020 kunt u als ouder/verzorger uw zoon of dochter ziek melden via Magister op uw pc of laptop of via de APP op uw mobiele telefoon. Natuurlijk mag de ziekmelding ook nog gewoon telefonisch doorgegeven worden.
Via Magister kunt u alleen ziekmelden voor een hele dag. Voor alle andere soorten meldingen zoals dokters-, tandartsbezoek of vrij vragen en bijzonder verlof dient u op de bestaande wijze contact op te nemen met de betreffende schoollocatie.

Informatie voor ouders
- Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen 
- Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag 
- Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk 
- Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag 
- Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid 
- Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd


Voor instructievideo ziekmelden via Magister door ouders op Pc of laptop. Klik op onderstaande link:
https://vimeo.com/315874162

Ziekmelden is ook beschikbaar in de Magister App. In de app doorloop je als ouder dezelfde stappen. Zie bijlage: