Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek thuis blijft, moet u dat vóór 8.30 uur ’s ochtends telefonisch melden op:

0546 480800


Zodra uw kind weer naar school kan, verwachten wij een door door de ouder(s) en/of verzorger(s) zelf geschreven en ondertekend briefje met de reden en de precieze duur van het verzuim.