Uitstroom

Het uitstroomprofiel staat voor de verwachting wat de leerling aankan, dit kan een vervolgopleiding zijn, werk of een combinatie van beide.

Het uitstroomprofiel wordt aan het eind van de onderbouw opgesteld. Gedurende de schoolperiode wordt dit geëvalueerd en wordt bekeken wat de definitieve uitstroom van de leerling gaat worden.

Er zijn een viertal uitstroomprofielen:

1. Werken


2. Werken en leren (BBL)


3. Leren (BOL)


4. Specifieke trajecten


Nazorg

Twee jaar na de afronding van het Praktijkonderwijs wordt een leerling nog actief gevolgd in zijn/haar loopbaan. Als school kunnen wij dan hulp bieden of adviezen geven bij vragen of problemen. 


Uitstroom in 2014