Onderwijsaanbod

Het hele programma van het praktijkonderwijs is sterk individueel gericht. Het is zo opgebouwd dat we met de leerlingen streven naar het maximaal haalbare.

Om een programma op maat te kunnen geven, worden er verschillende methodes gebruikt.
Bij vakken als verzorging, arbeidsoriëntatie of sociale vaardigheden, is het programma zo samengesteld dat de onderwerpen aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Daarnaast is het onderwijsaanbod gericht op arbeidsmatige en maatschappelijke zelfredzaamheid.

Theoretische vakken op het praktijkonderwijs:

Nederlands, Rekenen/wiskunde, Engels, Wereldoriëntatie, Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en Mediawijsheid.

Naast de theorielessen worden de volgende praktijkvakken aangeboden:

Lichamelijke opvoeding (LO), Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), Basis Koken, Textiel, Zorg en Zelfredzaamheid, Hout, Groen, Schilderen, Facilitair, Metselen, Metaal, Detailhandel en Logistiek en In en om het huis (IOH/Algemene technieken).
 

Bovenbouw
In de bovenbouw kiezen de leerlingen voor een bepaalde sector. Ons praktijkonderwijs kent de twee sectoren, dienstverlening en BWI (Bouwen, wonen en interieur).

Dienstverlening

Als je voor dienstverlening kiest, heb je de keuze uit de volgende drie hoofdvakken:

Detailhandel en Logistiek, Zorg en Zelfredzaamheid of Horeca.
 

Bouwen, wonen en interieur (BWI)

Als je voor BWI kiest, heb je de keuze uit de volgende hoofdvakken:

Schilderen, Metselen, Groen, Hout of Metaal.