Onderwijs op de vestiging pro

Naar leerling centraal leren op het praktijkonderwijs

Sinds schooljaar 2015-2016 heeft de vestiging praktijkonderwijs ingezet op het verder ontwikkelen van onderzoekende en coachende vaardigheden bij docenten. Deze vaardigheden zijn belangrijk om de leerlingen goed te begeleiden bij het formuleren van hun eigen leervragen en -doelen. Deze leervraag zou de stimulans moeten zijn voor het onderwijsleerproces Door deel te nemen aan een Leerlab over Curriculumbewustzijn is gewerkt aan de volgende punten: de docent als coach, werknemersvaardigheden en de persoonlijke leervraag van de leerling centraal stellen. Samen en met elkaar leren doordat docenten elkaar coachen helpt hierbij.

De praktijkdocenten hebben zich geprofessionaliseerd op het gebied van coachende vaardigheden om leerlingen beter en meer op maat te kunnen begeleiden bij hun leerproces. Daarnaast is er gewerkt aan het doorontwikkelen van de werknemersvaardigheden, zodat deze geschikt zijn om het ontwikkelingsniveau aan te geven. Het gaat om de volgende werknemersvaardigheden: samenwerken, houden aan afspraken en regels, reflecteren, taakgericht werken, zelfstandig werken, jezelf presenteren en communiceren. De docenten zijn hierbij ondersteund door een externe trainer die tevens het professionaliseringstraject ‘Coachende vaardigheden’ heeft begeleid. Vervolgens is er gekeken naar het Individueel Ontwikkelings Plan (IOP). Tot op heden is dit een document waarin per leerling individuele mogelijkheden, doelen en afspraken met bijbehorende evaluaties staan beschreven. Tijdens het Leerlab kwamen de docenten tot de conclusie dat het IOP tot stand moet komen door interactie tussen docent (mentor) en leerling. Alleen dan staan de leerling en zijn leerproces centraal!

Wat staat ons nog te doen? De docenten zullen zich verder professionaliseren in vraagtechnieken en coachende vaardigheden om samen met de leerling tot een leervraag te komen en om hen hierin gericht te begeleiden. Het Leerlab is inmiddels afgerond. De afgelopen periode zijn er veel stappen gezet en is er veel geleerd. De eerste ervaring met het werken met leervragen is opgedaan in december 2017. Met de opgedane kennis en deze ontwikkeling gaan we de komende periode verder.