Onderbouw

De onderbouw: Fase 1 en 2 (leerjaar 1 t/m leerjaar 3)

De onderbouw staat in het teken van een brede oriëntatie op de praktijkvakken. De eerste drie leerjaren worden gebruikt om leerlingen kennis te laten maken met de verschillende beroepsgebieden.

In de eerste fase 1 draait het vooral om zelfredzaamheid in en om het huis.  En in fase 2 krijgen de leerlingen de ruimte om zichzelf te ontplooien en om hun talenten te ontdekken. Dit doen ze door middel van een vakkencarrousel, in deze fase heeft de leerling zelf de regie over het aanbod van de praktijkvakken. Docenten ondersteunen de leerlingen op hun eigen niveau. Tijdens deze tweede fase maken de leerlingen een keuze voor een beroepsrichting.

Naast de praktische vakken hebben leerlingen ook theorievakken als Nederlands, Engels, Rekenen/wiskunde en Mediawijsheid. Zij werken binnen deze vakken op hun eigen niveau. Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd om deze theorievakken te laten aansluiten bij wat leerlingen in de praktijk moeten weten en kunnen.