Bovenbouw

De bovenbouw: Fase 3 (leerjaar 4 t/m leerjaar 6)

In fase 3 hebben de leerlingen gekozen voor een hoofdvak uit de sectoren Dienstverlening en Bouwen, Wonen en Interieur (BWI). In deze fase lopen de leerlingen stage en volgen ze praktijk- en theorielessen op school. Er wordt steeds naar de individuele leerling gekeken, dus wat heeft de leerling nodig om toe te werken naar een baan of door te leren op een vervolgopleiding zoals het ROC of Zone.College. 

In fase 3 gaan de leerlingen op stage bij een bedrijf of instelling binnen de door hen gekozen sector. De leerlingen zijn gemiddeld twee a drie dagen op stage. De overige dagen hebben zij praktijk- en theorielessen op school.

De stage is er op gericht om kennis te maken met het vakgebied en om werknemersvaardigheden aan te leren. Als een leerling er tijdens een stage achterkomt dat de gekozen richting niet bij hem/haar past, dan is het mogelijk om een ander hoofdvak te kiezen.

Doordat elke sector uit een team van docenten bestaat zijn de theoriedocenten goed op de hoogte van datgene wat zich bij de praktijkvakken afspeelt en zijn de praktijkdocenten goed op de hoogte van datgene wat zich bij de theorievakken afspeelt. Ook zijn ze goed op de hoogte van datgene wat er op de stages afspeelt. Op deze wijze is gewaarborgd dat leerstof en vaardigheden zoveel mogelijk op elkaar aansluiten.

Door de keuzes die de leerlingen maken, wordt het onderwijsprogramma steeds individueler. Leerlingen werken zelfstandiger en op hun eigen niveau. Om toch structuur en veiligheid te bieden binnen een vertrouwde leeromgeving zijn de leerlingen toegewezen aan een vaste groep. Aan deze groep is een mentor en co-mentor verbonden. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerlingen.

PRO - ROC

Sinds dit schooljaar 2017 - 2018 zijn we een samenwerking aangegaan met het ROC van Twente. Het doel van deze samenwerking is er voor zorgen dat de aansluiting richting het ROC beter wordt.
Wekelijks komt een docent van het ROC bij ons op school om de leerlingen bekend te maken met het ROC en om les te geven in vaardigheden die belangrijk zijn op het ROC, denk hierbij aan 'het maken van een powerpoint presentatie', 'huiswerk plannen' en 'leren samenwerken'. Op deze manier willen we de zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Leerlingen die graag willen doorleren, krijgen extra lessen Nederlands en Rekenen. Daarmee vergroten ze de kans om ROC niveau 2 te halen.
En eenmaal op het ROC zal een docent van het praktijkonderwijs regelmatig langskomen om de leerling daar te ondersteunen.