Laat zien wat je kunt.

Dat is ons motto!

Wij willen uit onze leerlingen halen wat erin zit.
Daarbij gaat het niet alleen om een leerling die zijn diploma haalt, maar ook om de ontwikkeling tot een meer zelfstandig persoon met een eigen mening en een eigen visie op het leven. Waarbij de leerling vanuit die basis zelfverantwoordelijk handelt.

Het pro (praktijkonderwijs) staat voor onderwijs dat zoveel mogelijk op de individuele leerling is afgestemd. We bieden de leerlingen een veilige schoolomgeving waar vertrouwen en geborgenheid wordt gecreëerd.

Daarbij richt de school zich op toeleiding naar de arbeidsmarkt, waarbij wij ruime aandacht besteden aan zelfredzaamheid van het individu met ruime aandacht voor wonen en vrije tijd. Leerlingen krijgen de ruimte om na oriëntatie en samenspraak met ouder(s) en/of verzorger(s) en mentor, zelf keuzes te maken voor een goede toekomst.

Vier fases

  • In de eerste fase oriënteren de leerlingen zich zo breed mogelijk. Het onderwijsaanbod richt zich op belangrijke algemene, praktische, sociale en communicatieve vaardigheden. Er is veel aandacht voor de persoonlijke loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding van de individuele leerling.
  • In de tweede fase oriënteren leerlingen zich op hun persoonlijke interesses en capaciteiten: wat kan ik en wat wil ik. Leerlingen maken een keuze voor een bepaalde beroepsrichting.
  • In de derde fase gaan de leerlingen een groot gedeelte van de tijd op stage. De aandacht is gericht op de specifieke praktische, sociale en communicatieve vaardigheden ten behoeve van hun toekomstige plek op de arbeidsmarkt en in de maatschappij.
  • Tot slot is er sprake van een vierde fase: de naschoolse begeleiding. Deze fase, die geen deel meer uitmaakt van de schoolloopbaan van de leerlingen, richt zich op het, daar waar nodig, ondersteunen van de leerlingen op de werkplek en het adviseren van de werkgever over de verdere loopbaanontwikkeling van de leerling in het bedrijf.

Op het praktijkonderwijs van Het Erasmus zitten ongeveer 210 leerlingen en er werken 40 medewerkers. Het praktijkonderwijs heeft een uniek en eigentijds gebouw dat sinds het schooljaar 2009-2010 in gebruik is. Het is een gebouw, waarin de verbinding tussen theorie en praktijk duidelijk zichtbaar wordt. Daardoor vormt de school een veilige, maar ook gezellige, thuisbasis voor onze leerlingen.