Kijk op Praktijk

Leerling centraal leren

Leerling centraal leren is de onderwijskundige visie van Het Erasmus. Op het praktijkonderwijs geven we invulling aan deze visie door onder andere te werken met Kijk Op Praktijk.

Unieke lesmethode

Kijk op Praktijk is een zelf-ontwikkelde methode voor de praktijkvakken uit de onderbouw ofwel Fase 1 en Fase 2. Door middel van de inzet van Kijk Op Praktijk willen we onze praktijklessen aantrekkelijk en uitdagend maken voor onze leerlingen.

Kijk op Praktijk heeft zich ondertussen doorontwikkeld tot een bijna volledig digitale methode. Via iPads hebben zowel docenten als leerlingen toegang tot de praktijkvakken. De leermaterialen bestaan uit leerobjecten als praktijk- en theoriekaarten, instructiefilmpjes en interactieve toetsen, waarbij de leerling direct feedback krijgt over het resultaat.

Bij het werken met Kijk Op Praktijk staat niet de leerstof centraal, maar de leerling. Afhankelijk van individuele wensen en mogelijkheden van de leerling worden de manier van leren en de leervolgorde vastgesteld, bijgehouden en indien nodig aangepast. Zowel de schoolresultaten als de motivatie en betrokkenheid worden door deze manier van werken aanzienlijk verbeterd.

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Onderwijsinspectie zijn positief over de lesmethode die is ingevoerd op het praktijkonderwijs. Vandaar dat de bestuurder van Het Erasmus heeft besloten het studiemateriaal tegen een kleine vergoeding ter beschikking te stellen voor andere scholen voor praktijkonderwijs. We blijven kritisch op onze ontwikkelde materialen en zijn constant bezig met het uitbreiden van onze methode.

De methode: theoriekaarten, praktijkkaarten en toetsing

De leerstof, vroeger verpakt in een handige klapper, was in eerste instantie bedoeld voor de ruim tweehonderd eigen leerlingen. Duidelijke foto’s met korte, heldere tekst vormen de rode draad van de methode. Inmiddels wordt de klapper nauwelijks meer gebruikt, de leerlingen gebruiken nu veelal de iPad voor de gedigitaliseerde versie van Kijk op Praktijk. Kijk Op Praktijk stelt leerlingen in staat om zowel op school als thuis in te loggen. De methode omvat 10 praktijkvakken: van houtwerking en consumptieve technieken tot aan schilderen, textiele werkvormen en In en om het huis. Elke vak is volgens dezelfde visie en ideeën opgebouwd. Er ligt een duidelijk fundament van vaardigheden en leerdoelen. Deze leerdoelen en vaardigheden vormen samen een leerlijn die is opgebouwd uit leerobjecten die door uniformiteit heel herkenbaar zijn voor leerlingen. Het volgende filmpje geeft een goed beeld van hoe wij werken: