Ieder schooljaar ontvangen wij graag leraren in opleiding van de opleidingsinstituten waarmee we intensief samenwerken: Windesheim, ILS HAN, ILS RU en UT/Elan.
Ook voor het nieuwe schooljaar verwelkomen wij graag leraren in opleiding.
Wat kun je van ons verwachten? 
Wij bieden uitstekende leertrajecten waarbij je zelfstandig les geeft onder begeleiding van vakcoaches en schoolopleiders.
Naast de individuele begeleiding worden er ook groepsactiviteiten als themabijeenkomsten, intervisie en Masterclasses aangeboden.
Met een leerwerkplek bij Het Erasmus word je goed voorbereid op de start van je loopbaan in het onderwijs.
De meeste plekken worden beschikbaar gesteld uit reguliere vacante lesuren. Je ontvangt hiervoor een LIO salaris.
Ook als er geen vacature uren meer zijn, ben je welkom. In dat geval krijg je dezelfde leermogelijkheden, maar dan tegen een stagevergoeding.
Het Erasmus heeft een onderzoekcoördinator die jou persoonlijk begeleidt bij het LIO onderzoek.

Informatie of belangstelling?
Heb je interesse in een uitdagende stageplaats? Neem dan contact op met mevr. A. Koenderink (VMBO/PRO) e-mail: a.koenderink@het-erasmus.nl  of mevr. M. Hilderink(H/V) e-mail:  m.hilderink@het-erasmus.nl, of telefonisch 0546-480800. In overleg met het opleidingsteam wordt dan een stageplek gezocht op één van onze drie vestigingen.