Vacatures bij Het Erasmus

 

 

Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap in Almelo. De school biedt op drie vestigingen alle vormen van voortgezet onderwijs aan: Praktijkonderwijs (PRO), VMBO-b, VMBO-k, VMBO-t, HAVO, VWO en Gymnasium. De school wordt bezocht door ongeveer 2200 leerlingen. Naast de onderwijsvestigingen kent Het Erasmus een Centraal Bureau. De medewerkers van het Centraal Bureau ondersteunen en adviseren het College van Bestuur en de vestigingen.

Ons motto ‘Laat zien wat je kunt’, geldt voor onze leerlingen maar zeker ook voor onze docenten. Actieve kennisontwikkeling wordt volop gestimuleerd. Zo ontwikkelen wij onze eigen lesmethodes. In onze visie gaan talentontwikkeling en zelfontwikkeling hand in hand. Het Erasmus daagt leerlingen uit in de lessen en daarbuiten. Het Erasmus is een vernieuwende, vooruitstrevende school. Naast het reguliere onderwijs bieden wij diverse stromingen, zoals Technasium, Businessschool en Cultuurprofielschool op onze vestiging HAVO/VWO en de Sportstroom en Vakcolleges op het VMBO om de leerlingen te prikkelen.

 


Voor de vestiging HAVO/VWO zijn wij op korte termijn op zoek naar een docent

Economie / M&O met 1ste grds bevoegdheid voor 1,0 fte op basis van ziektevervanging.

voor economie in de klassen:  VWO 4,5,6 en HAVO 5 en HAVO 3 en VWO3

voor M&O: in de klassen VWO 4,5,6

Informatie over deze vacature kunt u verkrijgen bij de vestigingsdirecteur, de heer W. Veenvliet (telefoonnummer 0546-480800)

Uw sollicitatie kunt u per mail richten aan mevrouw S. Hilgerink, hoofd P&O: s.hilgerink@het-erasmus.nl

 

Uw open sollicitatie kunt u per e-mail richten aan mw. S. Hilgerink (hoofd P&O), s.hilgerink@het-erasmus.nl