Werken bij Het Erasmus

Bent u geïnteresseerd in een baan of stageplaats bij Het Erasmus? Bekijk dan ons actuele vacature aanbod en de vacatures van onze partnerscholen via de website van VOTA:

                                             

Wij werken volgens de NVP Sollicitatiecode. Deze code bevat basisregels die organisaties en sollicitanten naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Daarnaast gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens, voor sollicitanten hanteren we het volgende privacybeleid.

Uw open sollicitatie kunt richten aan Het Erasmus, t.a.v. mw. S. Hilgerink, Postbus 341, 7600 AH Almelo. Bij voorkeur via e-mail aan: s.hilgerink@het-erasmus.nl
 

Het Erasmus is op zoek naar een BESTUURSSECRETARIS die vanuit het centraal bureau het College van Bestuur adviseert en ondersteunt op het gebied van beleidsontwikkeling en -uitvoering. Deze functie is ingeschaald in FUWA-VO functieschaal 11 met een werktijdfactor van plusminus 0,65 fte

De bestuurssecretaris is verantwoordelijk voor:

1. Advies en ondersteuning

2. Coördinatie en bewaking van beleids- en besluitvormingsprocessen

3. Beheer en rapportage
 

Functie eisen

  • brede theoretische kennis op het gebied van bestuur en (ontwikkelingen in) beleid op het beleidsterrein van de organistie (WO-niveau)
  • kennis van kwaliteitszorgsystemen
  • kennis van de bedrijfsvoering en de organisatorische en functionele verhoudingen in en rondom College van Bestuur/Centraal Management Team
  • inzicht in de interne organisatie en taakverdeling binnen het College van Bestuur/Centraal Management Team en in de structuur van de (bestuurlijke) omgeving
  • vaardigheid in het analyseren van de implicaties van (gewijzigde) wet- en regelgeving en het realiseren van nieuwe regelingen en (uitvoerings)voorschriften
  • vaardigheid in het verzamelen, analyseren en verwerken van informatie tot adviezen omtrent het beleidsterrein van de organisatie
  • adviserende en communicatieve vaardigheden in woord en geschrift

Bijzonderheden
Voor deze functie zoeken wij een collega met een WO-achtergrond en affiniteit met kwaliteitszorg. Zie functieomschrijving voor meer informatie.

Jouw sollicitatiebrief met motivatie en Curriculum Vitae dient uiterlijk 12 april 2020 in het bezit te zijn van Het Erasmus, t.a.v. mw. Sjouke Hilgerink, Postbus 341, 7600 AH Almelo en/of per e-mail naar mw. s.hilgerink@het-erasmus.nl
De sollicitatiegesprekken worden gehouden op donderdag 16 april 2020.