Vacatures bij Het Erasmus

 

 

Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap in Almelo. De school biedt op drie vestigingen alle vormen van voortgezet onderwijs aan: Praktijkonderwijs (PRO), VMBO-b, VMBO-k, VMBO-t, HAVO, VWO en Gymnasium. De school wordt bezocht door ongeveer 2200 leerlingen. Naast de onderwijsvestigingen kent Het Erasmus een Centraal Bureau. De medewerkers van het Centraal Bureau ondersteunen en adviseren het College van Bestuur en de vestigingen.

Ons motto ‘Laat zien wat je kunt’, geldt voor onze leerlingen maar zeker ook voor onze docenten. Actieve kennisontwikkeling wordt volop gestimuleerd. Zo ontwikkelen wij onze eigen lesmethodes. In onze visie gaan talentontwikkeling en zelfontwikkeling hand in hand. Het Erasmus daagt leerlingen uit in de lessen en daarbuiten. Het Erasmus is een vernieuwende, vooruitstrevende school. Naast het reguliere onderwijs bieden wij diverse stromingen, zoals Technasium, Businessschool en Cultuurprofielschool op onze vestiging HAVO/VWO en de Sportstroom en Vakcolleges op het VMBO om de leerlingen te prikkelen.

 


Wij zoeken met spoed, in verband met een ziektevervanging op de vestiging VMBO een

  • docent Zorg en Welzijn, voor 17 lessen (0,68fte) en een

  • docent wiskunde voor 18 lessen (15 lesuren wiskunde en 3 lesuren natuurkunde) = 0,72 fte.

Inlichtingen over deze vacatures worden gegeven door de teamleider, de heer Harry van der Meer. Hij is vanaf 23 decenber a.s., in verband met de kerstvakantie, weer te bereiken vanaf maandag 8 januari 2018 via telefoonnummer 0546-480800

Op de vestiging HAVO/VWO zoeken wij met spoed een

- docent ENGELS, 1e graad voor de werktijdfactor van 0,6 fte en een

- docent ENGELS, 2e graad voor de werktijdfactor van 0,6 fte.

Inlichtingen over deze vacatures worden gegeven door de vestigingsdirecteur, de heer Wiko Veenvliet. Hij is vanaf 23 december a.s., in verband met de kerstvakantie, weer te bereiken vanaf maandag 8 januari 2018 via telefoonnummer 0546-480800.

Uw open sollicitatie kunt u per e-mail richten aan mw. S. Hilgerink (hoofd P&O), s.hilgerink@het-erasmus.nl