Vacatures bij Het Erasmus


Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap in Almelo. De school biedt op drie vestigingen alle vormen van voortgezet onderwijs aan: Praktijkonderwijs (PRO), VMBO-b, VMBO-k, VMBO-t, HAVO, VWO en Gymnasium. De school wordt bezocht door ongeveer 2200 leerlingen. Naast de onderwijsvestigingen kent Het Erasmus een Centraal Bureau. De medewerkers van het Centraal Bureau ondersteunen en adviseren het College van Bestuur en de vestigingen.

Ons motto ‘Laat zien wat je kunt’, geldt voor onze leerlingen maar zeker ook voor onze docenten. Actieve kennisontwikkeling wordt volop gestimuleerd. Zo ontwikkelen wij onze eigen lesmethodes. In onze visie gaan talentontwikkeling en zelfontwikkeling hand in hand. Het Erasmus daagt leerlingen uit in de lessen en daarbuiten. Het Erasmus is een vernieuwende, vooruitstrevende school. Naast het reguliere onderwijs bieden wij diverse stromingen, zoals Technasium, Kunststroom en HAVO Businessschool op onze vestiging HAVO/VWO en de Sportstroom, MAVO Plus, Techniek & Designstroom, Kunst & Cultuurstroom en de Vakkencarrousel op het VMBO om de leerlingen te prikkelen.

Het Erasmus wordt bestuurd door een éénhoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het interne toezicht, welke volgens de uitgangspunten van Good Governance wordt uitgevoerd. Directeuren, College van Bestuur en Raad van Toezicht worden ondersteund door een centraal bureau. De besturingsfilosofie biedt ruimte voor verschillen: één instelling en onderwijskundig drie verschillende vestigingen. Sturing vindt plaats op resultaten en op basis van vooraf afgesproken, transparante, indicatoren. Daarbij is niet alleen het harde resultaat van belang, maar is er ook veel aandacht voor de manier waarop resultaten worden behaald.

Onze school is volop in ontwikkeling en beweging; van alle collegae wordt een flexibele houding en actieve bijdrage verwacht bij de onderwijsontwikkelingen en uitwerking van de visie. We zoeken dan ook ambitieuze en inspirerende collegae, die samen met ons vorm en inhoud willen geven aan onderstaande onderwijsvisie.


Wij zoeken een Directeur Beroepsonderwijs (VMBO B/K, PRO en ISK).

Wij zoeken een directeur die verantwoordelijk wordt voor het VMBO B/K, het Praktijkonderwijs (PRO), de Internationale Schakelklas (ISK) en de leerlingen die extra gerichte ondersteuning behoeven op Het Erasmus. Meer hiervoor kunt u lezen in de profielschets. Meer informatie over onze vestiging VMBO is te lezen in het vestigingsplan VMBO 2017-2021 en meer informatie over de vestiging PRO kunt u lezen in het vestigingsplan Praktijkonderwijs 2018-2020.

Overige informatie kunt u vinden op onze website, zoals het Strategisch Beleidsplan en Leerling Centraal Leren -> op weg naar 2020.

Solliciteren en data
Bent u de directeur Beroepsonderwijs die wij zoeken? Richt dan uw sollicitatiebrief aan de heer W. Veenvliet, waarnemend voorzitter College van Bestuur van Het Erasmus en stuur uw brief en curriculum vitae voor of uiterlijk 8 oktober 2018 naar info@erikversteege.nl.

Solliciteren kan via Erik Versteege Search. Voor belangstellenden is er op www.erikversteege.nl een digitaal informatiepakket beschikbaar. Informatie over de school, de functie en de benoemingsprocedure maken deel uit van het digitale informatiepakket. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Versteege, telefoonnummer: 06 - 1625 9779.


De nieuwe directeur vormt met zijn/haar collega-directeur voor de AVO-schooltypes (o.a. MAVO, HAVO, VWO, Gymnasium en Technasium) de directie. In nauw overleg en samenwerking met de bestuurder geven ze gedrieën leiding aan Het Erasmus.

 Voor de vestiging VMBO zoeken wij een docent Voertuigentechniek voor de werktijdfactor 0,8 tot 1,0 fte, 2e graad bevoegd.

Informatie over deze vacature kunt u verkrijgen bij de teamleider, de heer H. van der Meer. Hij is te bereiken via het telefoonnummer: 0546-480800.

Uw sollicitatiebrief en CV kunt u per e-mail opsturen aan Sjouke Hilgerink, Hoofd P&O: s.hilgerink@het-erasmus.nlDe volgende uitgangspunten zijn richtinggevend voor het onderwijs op Het Erasmus:

Onze visie: Het ontdekken en optimaal ontwikkelen van de (on)mogelijkheden van onze leerlingen.

  • Optimaal = op de beste manier
  • Ontwikkelen = tot volle wasdom komen, vormen
  • Ontdekken van (on)mogelijkheden betekent dat je er achter komt waar je talenten liggen, maar ook je onvermogens. M.a.w. waar ben ik goed in en waar ben ik minder goed in? Deze ga je op de best passende manier ontwikkelen. Excelleren, maar ook ‘wat moet dat moet’.

Doelen vanuit het strategisch beleid zijn:

  • Leerling centraal leren: Maatwerk is de standaard.
  1. We werken vanuit een growth mindset: er worden afspraken gemaakt over de wenselijke ontwikkeling van een leerling op basis van resultaten en competenties van een leerling. Leerlingen kunnen keuzes maken in hun eigen leerproces.
  2. HAVO en VWO hebben een duidelijk eigen profiel dat past bij de behoefte van de specifieke doelgroep leerlingen. De kwaliteitscriteria zoals beschreven in de formats van de Erasmusles en excellente Erasmusles, zijn duidelijk zichtbaar in de onderwijspraktijk. De toepassing van ICT in het curriculum is gemeengoed en maakt differentiatie en maatwerk mogelijk.
  • Onderwijskwaliteit: Het Erasmus levert wendbare, weerbare en zelfredzame leerlingen af die bewust richting kunnen geven aan hun keuzes en succesvol zijn in hun vervolgstappen.
  • Organisatie: Het Erasmus heeft een flexibele organisatie in aanbod (intern en extern), gebouw en rooster. Samen leren, samenwerken en afstemmen staat centraal.


Kernwaarden vanuit het vestigingsbeleidsplan:

- Kwalificatie, socialisatie, personificatie

- Positief pedagogisch klimaat: ‘kleinschalig en veilig’

- Recht doen aan verschillen / maatwerk

- Verbinding