Privacy

Privacy en de omgang met persoonsgegevens op Het Erasmus

Op Het Erasmus gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en hun ouder(s)/ verzorger(s). Dit is vastgelegd in het Informatiebeveiligings- en Privacybeleid en een privacyreglement. Als school maken wij gebruik van veel gegevens over onze leerlingen, zogenaamde persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie daarvan. Een uitgebreidere toelichting vindt u in onze Privacyverklaring.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld social media, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Vanaf komend schooljaar gaat dat via het digitale platform WIS Collect. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en zorgen we voor een beveiligde omgeving, bijvoorbeeld onze besloten Facebookgroep. U kunt zich als ouder van een leerling van Het Erasmus aanmelden voor de groep Vrienden van Het Erasmus.

Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met privacy@het-erasmus.nl.