Organisatie

Het Erasmus heeft een flexibele organisatie in aanbod (intern en extern), gebouw en rooster. Samen leren, samenwerken en afstemmen staan centraal.


Onze schoolorganisatie staat ten dienste van het onderwijsleerproces en de onderwijskwaliteit. Onze ambitie van leerling centraal leren vraagt om een andere manier van organiseren. Het vraagt ook om onderwijskundig leiderschap dat richting geeft en verbindt.

Het Erasmus wil een voor iedereen te wensen werkgever zijn met ruime mogelijkheden voor (zelf-)ontplooiing, scholing en loopbaanperspectief. Het feit dat Het Erasmus opleidingsschool is en een actief seniorenbeleid voert, draagt hieraan bij. Binnen Het Erasmus moet ruimte zijn om af en toe eens iets anders te gaan doen. Rekening houden met het werknemersbelang moet iets vanzelfsprekends zijn, maar wel in het kader van wederzijdse aantrekkelijkheid. Dat betekent naast goed werkgeverschap ook goed werknemerschap!

Tevens willen wij externe partijen meenemen in onze processen van onderwijsontwikkeling. We willen alle betrokkenen bij Het Erasmus trots laten zijn op waar Het Erasmus voor staat en op de bereikte resultaten. Het Erasmus is aan de kleine kant als het gaat om toekomstbestendigheid. Het gaat daarbij om kwetsbaarheid en massa. Om die reden is Het Erasmus al enige tijd gericht aan het zoeken naar partners voor een strategische samenwerking.

Wilt u weten waar we begin 2016 stonden ten aanzien van organisatie? Klik hier. 
Wilt u weten waar we in 2020 van plan zijn te staan? Klik hier.

Van ambitie naar realisatie
Om tot realisatie van de ambities te komen is het nodig om een aantal ontwikkelingen in gang te zetten:
- We leren van elkaar op alle niveaus en over vestigingsgrenzen heen en maken gebruik van de expertise van specialisten op de onderwijsvestigingen en het Centraal Bureau. 
- Be good en tell it – we moeten onze PR meer richten op de (regionale) pers. Daarnaast zal de inzet van sociale media geïntensiveerd worden.
- We richten ons op autonome groei en op samenwerking met andere scholen en relevante commerciële partners, zoals platformaanbieders, om effectiever en minder kwetsbaar als organisatie te worden.
- We zetten vol in op de samenwerking in de keten en met gelijkgestemde partners in netwerken.