Het Erasmus Strategisch Beleidsplan 2016-2020Vol trots presenteren wij u ons Strategisch beleidsplan (SBP) 2016-2020. Dit Strategisch Beleidsplan is een dynamisch document, dat steeds zal worden aangevuld met de laatste ontwikkelingen. Daarom is dit SBP geen plan op papier, maar een onderdeel van onze website. Via de site van Het Erasmus houden we alle betrokkenen op de hoogte van de resultaten die we bereiken. Op de pagina’s van de vestigingen kunt u de actuele stand van zaken en de groei en ontwikkeling van de vestiging volgen. Er staan drie thema’s centraal: Leerling centraal leren, Onderwijskwaliteit en Organisatie. Met onderstaande iconen wordt aangegeven over welk thema het gaat, waarbij het vierkante icoon staat voor het uitgangspunt en het ronde icoon voor de ontwikkeling.

Klik op de onderstaande buttons om naar de uitleg van leerling centraal leren, onderwijskwaliteit en organisatie te gaan:

Leerling
Centraal
Leren
Onderwijs-
kwaliteit
Organisatie


2020
Op Het Erasmus is maatwerk de standaard. Het Erasmus levert wendbare, weerbare, zelfredzame leerlingen af die bewust richting kunnen geven aan hun keuzes en succesvol zijn in hun vervolgstappen. Het Erasmus heeft een flexibele organisatie in aanbod (intern en extern), samenwerken en afstemmen staan centraal.


In 2015 is gestart met de ontwikkeling van dit nieuwe Strategisch Beleidsplan. We hebben gekeken naar wat er bereikt is in de afgelopen planperiode en een brede discussie op gang gebracht over de koers voor de komende jaren. Hoe moet onze school er uit zien in 2020? Het SBP 2016-2020 legt de focus op onderwijsontwikkeling en onderwijskwaliteit. Doel is om maatwerk te leveren voor al onze leerlingen.

Wilt u meer lezen over de stand van zaken zoals deze begin 2016 was? Klik hier.

We streven ernaar dat onze kernwaarden door alle medewerkers van Het Erasmus worden nageleefd en uitgedragen. Daarom vormen ze de basis voor ons strategisch beleid. Het Erasmus kent de volgende drie kernwaarden:
1. Het Erasmus is nadrukkelijk een openbare scholengemeenschap.
2. Dit betekent dat gezamenlijkheid een groot goed is, waarbinnen ruimte is voor het individuele.
3. Daarom is het belangrijk om kansen te scheppen voor individuele ontplooiing.

Een nadere toelichting op onze kernwaarden gewenst? Klik hier.

De komende vijf jaar richten wij ons op de drie thema’s die gelden voor al onze vestigingen.

 Wilt u weten hoe onze vestiging HAVO/VWO invulling geeft aan het SBP 2016-2020? Klik hier.
Wilt u weten hoe onze vestiging VMBO invulling geeft aan het SBP 2016-2020? Klik hier.
Wilt u weten hoe onze vestiging PRO invulling geeft aan het SBP 2016-2020? Klik hier.

Op de pagina’s van de vestigingen kunt u de actuele stand van zaken en onze groei en ontwikkeling volgen.