Schoolleiding

De schoolleiding van Het Erasmus bestaat uit twee directeuren:
 • de heer Jan van der Meij is directeur beroepsonderwijs (vmbo, praktijkonderwijs en internationale schakelklas)
 • de heer Daan van Weelie is directeur mavo/havo/vwo

Bij de mavo/havo/vwo is de dagelijkse leiding in handen van:
 • teamleider de heerTjark Blokzijl (vwo)
 • teamleider mevrouw Mirjam Westerhoff (havo)
 • teamleider de heer Frank Nobbenhuis (mavo)

Bij het vmbo is de dagelijkse leiding in handen van:
 • teamleider mevrouw Katinka Davina (Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg)
 • teamleider de heer Arjan Mensink (Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg)
 • teamleider de heer Frank Nobbenhuis (Theoretische leerweg en mavo)

Bij het praktijkonderwijs is de dagelijkse leiding in handen van:
 • teamleider de heer Ralph Kolmschate
 • teamleider mevrouw Selma Zwarteveen

Bij de isk is de dagelijkse leiding in handen van:
 • teamleider mevrouw Thea Kruiskamp