Raad van Toezicht

Op Het Erasmus functioneert een Raad van Toezicht (RvT) als intern toezichthoudend orgaan, daarnaast zijn er verschillende vormen van extern toezicht: inspectie, ministerie en gemeente.

De Raad bestaat uit vijf tot zeven personen. Drie daarvan zijn benoemd op bindende voordracht van ouder(s) en/of verzorger(s) en/of medezeggenschapsraad. Allen zijn mensen met een voor Het Erasmus belangrijk maatschappelijk profiel en met kennis en vaardigheden die een kwalitatief hoogwaardig toezicht mogelijk maken. De Raad vergadert een zestal keren per jaar.

Ze is te bereiken via info@het-eramus.nl (ter attentie van de Raad van Toezicht) of via het centrale telefoonnummer van Het Erasmus 0546 480 800.