Ouder Klankbord Groep

Sinds enkele jaren bestaan er de zogenoemde ‘ouderklankbordgroepen’. 

In deze ouderklankbordgroepen praten leden van de directie en ouder(s) en/of verzorger(s) twee keer per jaar met elkaar over de gang van zaken op school. De ouderraad is hierin ook vertegenwoordigd.