Medezeggenschapsraad

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Het Erasmus heeft het recht om het College van Bestuur te adviseren over schoolbrede aangelegenheden.

Daarnaast wordt voor sommige plannen en/of projecten de instemming van de GMR gevraagd.

De deelraden van de verschillende vestigingen hebben het recht om het management van de betreffende vestiging te adviseren over vestiging specifieke aangelegenheden. Daarnaast wordt voor sommige plannen en/of projecten hun instemming gevraagd.

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de GMR dan wel met één van de deelraden:

GMR gmr@het-erasmus.nl
Deelraad VMBO deelraad126@het-erasmus.nl
Deelraad HAVO/VWO deelraad68@het-erasmus.nl
Deelraad PRO deelraadPRO@het-erasmus.nl

 

mw. L. Ridders voorzitter GMR    
mw. E. Linssen secretaris GMR