WIE ZIJN WIJ

Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met de afdelingen:

  • PRO
  • VMBO
  • HAVO
  • VWO
  • Gymnasium

Op Het Erasmus zitten ongeveer 2000 leerlingen: circa 230 leerlingen op de vestiging PRO (Praktijkonderwijs), ongeveer 700 op de vestiging VMBO en circa 1100 op de vestiging HAVO/VWO. De leerlingen komen onder meer uit Almelo, Wierden, Vriezenveen, Rijssen, Nijverdal, Tubbergen, Vroomshoop, Daarlerveen, Westerhaar, Den Ham, Ootmarsum en Mariaparochie.

Er werken ongeveer 295 personeelsleden op Het Erasmus. Zij vervullen diverse functies binnen de school. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het onderwijzend personeel (de docent), het onderwijsondersteunend personeel (onder andere: administratie, onderwijs-assistenten, mediatheek, conciërges, huishoudelijke dienst, medewerkers Centraal Bureau) en het management.

Het Erasmus heeft vier vestigingen.

Op de vestiging HAVO/VWO worden de eindopleidingen HAVO, VWO en Gymnasium aangeboden, evenals de Kunststroom, het Technasium en de Business School HAVO. Tevens wordt hier in leerjaar 1 de dakpan HAVO/VMBO-T aangeboden.

Op de vestiging VMBO worden de eindopleidingen binnen het VMBO aangeboden: de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de theoretische leerweg, binnen de sectoren Economie, Zorg en Welzijn en Techniek. Ook kunnen leerlingen kiezen voor Mavo Plus, Vakcolleges, de Maatschappij- en Cultuurstroom en de Sportstroom. Daarnaast zijn in deze vestiging de internationale schakelklas en het leerwegondersteunend onderwijs gehuisvest.

Op de vestiging PRO (Praktijkonderwijs) zitten de leerlingen die meer moeite hebben met leren. Zij worden toe geleid naar werk.

Tot slot is er het Centraal Bureau. Hier zijn de schooloverstijgende, ondersteunende diensten ondergebracht, zoals financiën en personeelszaken van de school als ook het College van Bestuur.