WIE ZIJN WIJ

Het Erasmus is een openbare scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met de opleidingen: praktijkonderwijs (pro), vmbo, internationale schakelklas (isk), mavo, havo, vwo en gymnasium.

Op Het Erasmus zitten ongeveer 2250 leerlingen: circa 200 leerlingen op het praktijkonderwijs, ongeveer 500 op het vmbo en circa 1300 op mavo, havo en vwo. Tot slot zitten er zo'n 250 leerlingen op de isk. De leerlingen komen onder meer uit Almelo, Wierden, Vriezenveen, Rijssen, Nijverdal, Tubbergen, Vroomshoop, Daarlerveen, Westerhaar, Den Ham, Ootmarsum en Mariaparochie.

Er werken ongeveer 300 personeelsleden op Het Erasmus. Zij vervullen diverse functies binnen de school. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het onderwijzend personeel (de docent), het onderwijsondersteunend personeel (onder andere: administratie, onderwijs-assistenten, mediatheek, conciërges, huishoudelijke dienst, medewerkers centraal bureau) en het management.

Het Erasmus heeft twee sectoren, de sector mavo/havo/vwo en de sector beroepsonderwijs.

De sector mavo/havo/vwo biedt de eindopleidingen mavo, havo, vwo en gymnasium aan. Daarnaast zijn er de stromingen: Kunststroom, Technasium, Ondernemend Burgerschap, de Sportstroom en Technologie & Toepassing. 

De sector beroepsonderwijs biedt de opleidingen vmbo, praktijkonderwijs en isk aan. Op het vmbo zijn er de eindopleidingen basisberoepsgerichte leerweg (BBL) en de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) binnen de sectoren Zorg en Welzijn, Economie en Techniek. Ook leerlingen in het 2e, 3e en 4e jaar van de Mavo Plus volgen de lessen op het vmbo. Op het vmbo worden de Sportstroom, de Kunst-&Cultuurstroom, de Techniek-&Designstroom en de vakkencarrousel aangeboden.

Op het praktijkonderwijs zitten de leerlingen die meer moeite hebben met leren. Zij worden toegeleid naar de arbeidsmarkt of naar een vervolgopleiding op het ROC.

Leerlingen die uit het buitenland afkomstig zijn, dan wel zijn gevlucht, en die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen om lessen te volgen in het voortgezet onderwijs komen terecht in onze Internationale schakelklas.

Tot slot is er het centraal bureau. Hier zijn de schooloverstijgende, ondersteunende diensten ondergebracht, zoals financiën en personeelszaken van de school als ook het College van Bestuur.