Het Erasmus doet veel moeite om de veiligheid van haar leerlingen en medewerkers te waarborgen.

Er is een veiligheidsprotocol en een calamiteitenplan. Alle locaties houden regelmatig een ontruimingsoefening en voor veel vakken gelden extra veiligheidsregels. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel, als leerlingen zich niet aan deze veiligheidsregels houden.

Voor meer informatie over het bewaken van de veiligheid op Het Erasmus verwijzen wij u naar de schoolgidsen online. Deze vindt u in de balk bovenaan de pagina.

Ook wijzen wij u op de informatie over schoolklimaat en veiligheid op Het Erasmus welke te vinden is op

www.scholenopdekaart.nl
 

Hieronder vindt u het Beleidsplan Sociale Veiligheid van Het Erasmus, waarin opgenomen het protocol met betrekking tot pesten.