Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en medewerkers hun tijd optimaal kunnen besteden aan onderwijs.

Een rustige, veilige en schone school is daarvoor een eerste vereiste. We doen er alles aan om de fijne sfeer binnen onze school te behouden. Door zich bij ons aan te melden, maakt de leerling met ons de afspraak mee te willen werken aan een goed en veilig klimaat voor iedereen. Schoolregels zijn niet meer dan een praktische uitwerking van dit doel.

De belangrijkste schoolregels en regels met betrekking tot het gebruik van mobiele communicatieapparatuur zoals smartphones, tablets e.d kunt u terugvinden in de verschillende schoolgidsen online. Deze vindt u in de balk bovenaan de pagina.

Schoolregels mavo/havo/vwo

Schoolregels vmbo

Schoolregels pro

Schoolregels isk