ICT in het onderwijs

In ons Strategisch Beleidsplan 2016-2020 geven we aan dat ‘onderwijs op maat’ een heel belangrijk aandachtspunt is in het totale onderwijsconcept van onze school.

Hierbij gaat het erom ons onderwijs te laten aansluiten bij individuele niveaus, tempo’s, leerstijlen en interesses van leerlingen. We streven naar een zo optimaal mogelijke doorstroom van leerlingen binnen ons onderwijssysteem.

Dit zou moeten resulteren in onderwijs op het voor de leerling hoogst haalbare niveau en passend bij zijn/haar talent en persoonlijke ontwikkeling. Gezamenlijk zijn we tot de volgende conclusie gekomen: ‘We kunnen niet zonder ICT als het gaat om maatwerk voor leerlingen’.
 

Waarom willen we meer en doelgerichter gebruik maken van ICT-middelen en digitaal leermateriaal in onderwijs?

Met behulp van ICT-middelen kunnen we meer en beter rekening houden met verschillen tussen leerlingen.
Digitaal leermateriaal is flexibeler in te zetten, waardoor het beter kan aansluiten op de kerndoelen en eindtermen
Met de inzet van digitaal leermateriaal wordt het aantal werkvormen van docenten en leerlingen uitgebreid. Een breder repertoire aan werkvormen kan een positieve bijdrage leveren aan het leerrendement van de leerlingen.
Digitaal leermateriaal biedt mogelijkheden voor het toepassen van mediarijke content in het onderwijs, zoals afbeeldingen, animaties, simulaties, enz.
In het schooljaar 2013-2014 zijn we concreet aan de slag gegaan met een device per leerling in de onderwijspraktijk op onze vestigingen om meer maatwerk aan onze leerlingen te kunnen bieden. Dit gebeurde binnen enkele klassen en/of vakken. Dit heeft geleid tot zeer goede resultaten.

Voor regeling gebruik elektronische informatie - en communicatiemiddelen voor leerlingen van Het Erasmus klik hier.
De voorwaarden voor garantie en schade met betrekking tot de huur-koop device vindt u hier.
Voor digitale gedragsregels, klik hier.