Onderwijsinspectie

De Inspectie voor het Onderwijs meet de resultaten van onze school.
Dat heeft er steeds toe geleid dat de vmbo-vestiging en de mavo/havo/vwo-vestiging in de laagste risicoklasse vallen: het basistoezicht. In de afgelopen jaren hebben op verschillende vestigingen onderzoeken plaatsgevonden door de Inspectie. Deze onderzoeken hebben allemaal geleid tot positieve beoordelingen.

Voor meer informatie hierover en alle andere openbare rapporten verwijzen wij u naar https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/
Vul bij zoek scholen OSG Erasmus in.