Kwaliteit

Kwaliteit is een cruciaal onderdeel van alle processen in onze school.

We communiceren veel met ouder(s)en/of verzorger(s), leerlingen en met elkaar, over de kwaliteit die we willen bieden en die we daadwerkelijk realiseren. Het Erasmus hanteert een kwaliteitszorgsysteem, waarbinnen we streven de processen in de school goed te beschrijven en te borgen en te verbeteren daar waar nodig is.

Dat kan niet zonder de input van onze leerlingen, ouder(s) en/of verzorger(s), docenten en andere betrokkenen bij de school. De resultaten van onderzoeken en gesprekken zetten we in om op een systematische wijze te werken aan een continue evaluatie en verbetering van ons onderwijs en de zaken die daarbij belangrijk zijn.