Informatie coronavirus

De uitbraak van het coronavirus en de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan zijn ingrijpend. Via deze pagina houden we u op de hoogte over de stappen die we zetten om het onderwijs, o.a. door middel van afstandsleren, door te laten gaan voor zowel onze examenkandidaten als alle andere leerlingen! Cito, SLO en Kennisnet bieden ouders informatie aan over afstandsleren via de website: ouders.lesopafstand.nl

MICROSOFT TEAMS ALS AANVULLING OP HET AFSTANDSLEREN - 1 APRIL
Vanaf deze week starten we zoveel mogelijk met Teams. De mentor zal hierover contact opnemen met de leerlingen. Alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen hebben hier vandaag een brief over ontvangen via de mail. Daarnaast biedt ons Team Ondersteuning & Expertise u ook hulp aan:

Steun voor ouder(s)/verzorger(s) ook in deze tijd
Nu de situatie dat kinderen en jongeren hun lessen thuis volgen langer duurt, horen we soms van ouder(s)/verzorger(s) dat het veel samen thuis zijn stress kan geven. De organisaties waar we altijd mee samenwerken voor steun aan ouders en gezinnen kunnen u ook in deze tijd helpen. Wanneer u niet weet bij wie u terecht kunt, vraag het ons. U kunt hiervoor een mail sturen naar het Team Ondersteuning & Expertise op de locatie van uw zoon/ dochter. Zij zorgen dan dat er contact met u wordt opgenomen door de mentor of door iemand van de ondersteuning om u verder te helpen. 

Hierbij de mailadressen per locatie:
Team Ondersteuning & Expertise (TOE)

Locatie praktijkonderwijs            toepro@het-erasmus.nl     

Locatie isk                                   toeisk@het-erasmus.nl       

Locatie vmbo                               toevmbo@het-erasmus.nl

Locatie mavo                               toemavo@het-erasmus.nl

Locatie havo/ vwo                       toehavovwo@het-erasmus.nl

Nuttige tips en informatie voor ouder(s)/verzorger(s) zijn te vinden op: www.LOES.nl

------

SCHOLEN BLIJVEN OOK NA 6 APRIL GESLOTEN - 31 MAART
Alle noodmaatregelen omtrent het coronavirus zijn vooralsnog tot 28 april verlengd. Dit betekent dat we tot het einde van de meivakantie (t/m 5 mei) gesloten zijn. De verwachting is dat de overheid ongeveer een week voor 28 april bekend maakt of we op 6 mei daadwerkelijk de deuren weer mogen openen. Tot die tijd zullen wij onze leerlingen natuurlijk op zo goed mogelijke wijze ondersteunen bij het afstandsleren.

-----

VOORTGANG SCHOOLEXAMENS - 31 MAART
Vandaag hebben de ouder(s)/verzorger(s) van onze eindexamenleerlingen een brief ontvangen over de voortgang van de schoolexamens. Op de locatie mavo/havo/vwo wordt vanaf 6 april gestart met de schoolexamens en op de locatie vmbo op 14 april. Havo- en vwo-leerlingen ontvangen morgenmiddag het rooster voor de schoolexamens, de vmbo-basis en kaderleerlingen en de mavo-leerlingen ontvangen later deze week het rooster.

-----

ITSLEARLING EN MAGISTER OVERBELAST - 25 MAART
Doordat alle scholen in heel Nederland gesloten zijn, worden online programma’s zoals Itslearning en Magister extra belast. Dit kan leiden tot traag werkende programma’s of zelfs storingen. Itslearning werkt hard aan het verbeteren van de performance, onder andere door het bijplaatsen van servers.
Hier vindt u een link naar de statuspagina van Itslearning. Als u op de link klikt, dan ziet u of er op dat moment een storing is. Als het soms niet (goed) werkt, dan kunnen we alleen adviseren om het later op de dag nog eens opnieuw te proberen.

-----

CENTRAAL EXAMEN VERVALT - 24 MAART
Op 24 maart werd bekend gemaakt dat het centraal eindexamen komt te vervallen, zo ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale digitale flexibele examens in vmbo-basis en vmbo-kader. Tot 31 maart hebben we voor de examenleerlingen havo en vwo een time-out ingelast. Op het vmbo en de mavo gaan de individuele inhaaltoetsen door.

----

AANGESCHERPTE MAATREGELEN - 23 MAART
Als je kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven.

-----

SCHOOLEXAMENS GAAN DOOR - 17 MAART 2020
Op dinsdagmiddag 17 maart heeft Onderwijsminister Slob bekend gemaakt dat de schoolexamens van eindexamenleerlingen doorgaan. Hier zijn de eindexamenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) woensdagmiddag en vrijdagmiddag over geïnformeerd.

-----

AFSTANDSLEREN - 16 MAART 2020
Op maandag 16 maart hebt u een brief ontvangen over het onderwijs op afstand. Daarnaast gaven we in die brief aan dat er voorbereidingen getroffen worden voor de examenleerlingen.

-----

SCHOLEN MOETEN DE DEUREN SLUITEN - 15 MAART 2020
Zondagavond 15 maart heeft de overheid besloten dat alle scholen de deuren moeten sluiten tot maandag 6 april. Over deze beslissing hebben we u die betreffende zondagavond per brief op de hoogte gesteld.

-----

Het Erasmus heeft een speciaal team geformeerd dat zich bezig houdt met maatregelen rondom het coronavirus. Dit team komt dagelijks bijeen om interne en externe informatie bij elkaar te brengen, te beoordelen en besluiten te nemen over beleidsmaatregelen en andere vervolgacties. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen we u op de hoogte.

 

Hier kunt u de brieven over het coronavirus nalezen:

 

We blijven de berichtgeving van de overheid en het RIVM nauwlettend volgen. Actuele informatie over het coronavirus en het onderwijs is te lezen via de website van de Rijksoverheid.