De woorden onderbouw en bovenbouw ken je uiteraard ook al van de basisschool. Bij ons is het niet veel anders. Maar… dakpannen? Misschien goed dat we dat even uitleggen. 

Dakpannen?!

Het onderwijsaanbod van Het Erasmus bestaat uit de opleidingen PRO (Praktijkonderwijs), VMBO, HAVO, VWO en Gymnasium. Het eerste jaar zit je in een combinatieklas; bij het VMBO zijn dat zelfs de eerste twee jaar. Zo’n klas noemen we ook wel een ‘dakpan’. Net zoals bij dakpannen overlappen de niveaus van deze klassen elkaar: HAVO/VWO, HAVO/VMBO-T, VMBO-KT/VMBO-BK.

In de brugklas

In de programma’s van de brugklassen houden we rekening met verschillen tussen de leerlingen. Dit geldt zowel voor de lesstof als voor proefwerken en overhoringen. Er zijn twee uitzonderingen: zowel gymnasium-leerlingen als praktijkonderwijs-leerlingen volgen vanaf het begin een eigen programma met een eigen vakkenaanbod en een aparte lessentabel.

Leerjaar 2

Na het eerste leerjaar gaan de meeste leerlingen over naar dezelfde ‘dakpan’ voor het tweede leerjaar. In een enkel geval stap je over van de ene naar de andere dakpan: een stapje hoger of lager. De niveaus van de verschillende dakpannen zijn zo op elkaar afgestemd dat doorstroming geen probleem is. Na de onderbouw van twee jaar ga je naar één van de eindopleidingen (bovenbouw) van onze school.

Welk schooltype past bij jou?

Samen met jou, je ouder(s) en/of verzorger(s) en de basisschool stellen we vast welk schooltype het beste bij je past. Hierbij spelen jouw cijfers een belangrijke rol, maar we houden ook rekening met je werkhouding, je motivatie en of je zelfstandig kunt werken. Kijk bij de vestigingen HAVO/VWO, VMBO en PRO voor meer informatie over deze schooltypen.