Ziekmelding

 

Wanneer uw kind ziek thuis blijft, moet u dat vóór 8.30 uur ’s ochtends telefonisch melden op 0546 480 810.

Zodra uw kind weer naar school kan, verwachten wij een door door de ouder(s) en/of verzorger(s) zelf geschreven en ondertekend briefje met de reden en de precieze duur van het verzuim.

Ziekmelden per e-mail kan ook, via verzuim68@het-erasmus.nl

Wilt u in verband met de noodzakelijke controle dan wel tevens aangeven op welk nummer u telefonisch bereikbaar bent?