Pre-University en ArtEZ connected

Het Erasmus is partnerschool van pre-university van de Universiteit Twente en van ArtEZ conservatorium in Enschede.
 

PRE-UNIVERSITY


Het pre-university programma van de Universiteit Twente biedt een doorlopende lijn van masterclasses voor talentvolle leerlingen aan. We zetten er op in dat er ieder schooljaar per leerlaag verschillende leerlingen deelnemen aan de Masterclasses van de Universiteit Twente.

Er zijn drie soorten masterclasses te onderscheiden:

  1. masterclasses voor 2-3 vwo
  2. masterclasses 4 vwo
  3. masterclasses voor 5-6 vwo

Deze drie soorten masterclasses hebben verschillende (leer)doelen en verschillen in lengte, frequentie en inhoud. In de opbouw van de leerlijn krijgen leerlingen steeds meer eigen verantwoordelijkheid en vrijheid in het kiezen van onderwerpen. De inhoud heeft altijd parallellen met de onderzoeksgebieden van de Universiteit Twente. Door bovenstaande doelen na te streven hopen we een positieve bijdrage te leveren aan zowel het studiekeuzeproces als het uiteindelijke studiesucces van de leerlingen.

PRE-University biedt ook een honoursprogramma aan, dit is een verbredingsprogramma bedoeld voor excellente 5/6 vwo-leerlingen. Leerlingen volgen twee inhoudelijke masterclasses naar keuze en drie modules academische vaardigheden. Het profielwerkstuk schrijven de leerlingen onder begeleiding van Universiteit Twente. Na afloop ontvangen de deelnemende leerlingen een certificaat. Het programma duurt 1,5 jaar: het start in september van 5 vwo en zal voor de kerstvakantie van 6 vwo eindigen. De selectieprocedure van dit honoursprogramma is in handen van de Universiteit Twente.

In de onderstaande promotiefilm van Pre-University vertelt Erasmusleerling Duco Dijkema over zijn ontwikkelingen gedurende het programma.

Lichting 2017-2019
Er waren 82 aanmeldingen van de deelnemende partnerscholen, er zijn uiteindelijk 38 leerlingen geselecteerd waaronder ook vwo-leerlingen Arnaud Saint Genez en Duco Dijkema van Het Erasmus. Gedurende anderhalf jaar volgden ze iedere donderdag een intensief programma aan de UT samen met 36 andere vwo-leerlingen uit de regio. Op 7 maart 2019 hebben de honoursprogramma leerlingen hun honours onderzoek gepresenteerd en hun diploma feestelijk in ontvangst genomen. En het werd nog feestelijker toen Duco hoorde dat hij de Wil Gradussen Award had gewonnen. Dit is een award voor de leerling die volgens de Honoursdocenten en een jury tijdens het Honoursprogramma de meeste persoonlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt en in staat is dit te laten zien en/of te verwoorden. “Het is kenmerkend voor Duco om de uitdaging niet te schuwen, maar rustig aan te pakken. Door de stabiele, nuchtere en open aard die Duco tijdens het hele programma toonde, heeft hij meer dan menig ander een continu, gestaag leerproces laten zien.”

 

ArtEZ Connected

Het Erasmus is samen met 6 andere scholen uit Twente een samenwerking aangegaan met ArtEZ Conservatorium in Enschede. Leerlingen van partnerscholen krijgen extra muziekles van de eigen muziekdocent, ze kunnen wekelijks deelnemen aan Masterclasses, bezoeken ArtEZ-concerten en krijgen gedurende het jaar enkele werkdagen aangeboden op het Conservatorium.

De werkdagen worden verzorgd door de opleidingen in Enschede: Popacademie, Docent Muziek, MediaMusic en Muziektherapie om de leerlingen kennis te laten maken met de verschillende muziekstudies en om ze voor te bereiden op een succesvolle toelating.

 ‘Er is hard gewerkt om een regionaal muzieknetwerk te creëren en educatief materiaal te ontwikkelen. ArtEZ Connected verbindt de verschillende scholen in de regio en faciliteert een gezamenlijke bijdrage aan de ontwikkeling van het muziekonderwijs in Twente’.