Overgangsnormen

 

Dakpannen

In de brugklas, het eerste leerjaar, zitten de leerlingen in een dakpan- of gymnasiumklas. De niveaus van de dakpannen overlappen elkaar. Binnen de sector mavo/havo/vwo kennen we voor in de eerste klas de dakpannen mavo/havo en havo/vwo. De leerlingen worden geplaatst op basis van het advies van de basisschool.
 

Niveau en ontwikkeling

Aan het einde van het eerste leerjaar kijken we heel goed naar het niveau en de ontwikkeling van de leerling, hierbij maken wij ook gebruik van een voortgangstoets. De leerlingen worden in de tweede klas geplaatst op het niveau waarvan wij verwachten dat zij hun diploma gaan halen.

In een enkel geval stapt een leerling na het tweede leerjaar nog over naar een ander niveau: een stapje hoger of lager. De niveaus van de verschillende klassen zijn zo op elkaar afgestemd dat doorstroming geen probleem is.