mavo/havo/vwo onderbouw

Actief en in toenemende mate zelfstandig leren

Leerlingen krijgen de kans om hun eigen leerproces vorm te geven. Dit doen ze door te reflecteren op hun leeractiviteiten. Goede feedback van de docenten is daarbij essentieel.
Het zelfstandig leren wordt ook bevorderd door het gebruik van studieplanners en onze elektronische leeromgeving. In deze studieplanners staat vermeld wat in een bepaalde periode van een leerling verwacht wordt. De leerlingen maken vervolgens zelf keuzes in wat ze wanneer gaan doen. In de elektronische leeromgeving vinden de leerlingen een overzicht van taken en verwachte acties van alle vakken. De docent begeleidt de leerlingen hierbij en bewaakt de voortgang. Hij stimuleert hen om actief met hun eigen leerproces bezig te zijn.

Recht doen aan verschillen

Op Het Erasmus willen wij onze leerlingen vanaf de brugklas stimuleren om zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid te dragen voor hun leerproces. Veel leerlingen waren al gewend om op de basisschool hun weektaak zelf te plannen en bij te houden. Die vaardigheid willen wij onderhouden en ontwikkelen. Daarom werken wij met weekplanners, studiewijzers en de elektronische leeromgeving. We willen hiermee bijdragen aan een goede studiehouding.

Leerlingen verantwoordelijkheid geven, betekent dat je ze een beetje moet loslaten. Voor veel vakken zijn er minder gewone lesuren beschikbaar en moeten de leerlingen een deel van de stof zelfstandig bestuderen. Maar loslaten betekent niet in het diepe gooien. Daarom besteden wij in het begin heel veel aandacht aan hoe leerlingen hun werk moet aanpakken. 

Vanaf het schooljaar 2019-2020 geldt: na de brugklas gaat de leerling naar één van de eindopleidingen van de school: vmbo-kt, mavo, havo, vwo en gymnasium. Er wordt vastgesteld welk schooltype het beste bij de leerling past. Hierbij spelen cijfers een belangrijke rol, maar er wordt ook rekening gehouden met werkhouding, motivatie en zelfstandig kunnen werken.