ICT

ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. We willen leerlingen nieuwe vaardigheden leren die onmisbaar zijn geworden en die je in toekomst nodig hebt. We bereiden leerlingen voor op een maatschappij die meer communiceert en werkt met ICT. Kortom, de rol van ICT in het onderwijs wordt steeds belangrijker.

De leerling
Alle leerlingen hebben sinds het schooljaar 2015-2016 een eigen device (laptop). De leerlingen hebben deze laptop bij de hand zodat ze toegang hebben tot digitaal lesmateriaal, iets kunnen opzoeken op het Internet en op allerlei manieren kunnen communiceren met mede leerlingen of met een docent. Daarnaast leren onze leerlingen op deze manier vaardigheden die je in de toekomst nodig hebt. Met het digitale lesmateriaal beschikken ze ook altijd over de laatste versie van de methode. Bovendien kunnen leerlingen meer op maat worden bediend met lesmateriaal dat beter aansluit bij hun tempo en ontwikkeling.

De docent
In alle lokalen hangt een touchscreen en ook hebben alle docenten een laptop die ze kunnen aansluiten op het touchscreen. Daardoor kunnen ze makkelijk iets laten zien, uitleggen, een opdracht geven of lesmateriaal behandelen. Zo helpt ICT niet alleen de docent bij de lessen, maar worden de lessen ook afwisselender.

Een eigen account
Leerlingen hebben een eigen account op Het Erasmus waarmee ze kunnen inloggen op laptops van school en op hun eigen Office 365 account. Binnen dit Office 365 account hebben leerlingen hun eigen e-mail adres van school en kunnen ze gratis het Office pakket downloaden en installeren op hun eigen laptop.

Wifi
Alle gebouwen van Het Erasmus zijn voorzien van een goed en uitgebreid wifi netwerk waar leerlingen met hun eigen device verbinding mee kunnen maken.

Itslearning
Itslearning is ons digitale leerplatform waar leerlingen informatie en (les)materiaal over een vak kunnen vinden. Er staan studiewijzers, opdrachten, filmpjes met uitleg en (oefen)toetsen op. Via Itslearning kunnen leerlingen ook verslagen en werkstukken inleveren.

Magister
In Magister houdt een docent de aanwezigheid en cijfers van leerlingen bij. Ook kan een docent huiswerk opgeven via Magister. Leerlingen kunnen een app installeren op hun mobiele telefoon waarmee ze ook altijd hun actuele rooster zien.

Meer informatie
In onderstaande folder voor het komend schooljaar 2020-2021, vindt u meer informatie over deze ontwikkeling en onze uitgangspunten hierbij.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Boerkamp via 0546 480 800 of via j.boerkamp@het-erasmus.nl

Nadere uitleg advies aanschaf device (zie folder):

“Zoals u ziet, adviseren we op dit moment geen Chromebook, iPad of tablet met het Android besturingssysteem.”

De reden hiervoor is dat je soms van Internetbrowser moet wisselen wanneer je gebruik maakt van de verschillende methodesites op school. Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld een methodesite voor het vak Engels wel functioneert in Internet Explorer en niet in Google Chrome. Helaas heb je met een Chromebook, iPad of tablet met het Android besturingssysteem weinig of geen keuze en kan het zijn dat daardoor de methodesite niet goed werkt.