Examen op Het Erasmus

Het centraal examen komt in schooljaar 2019-2020 te vervallen.

Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van het schoolexamen het diploma behalen. Het schoolexamen moet conform het (aangepaste) programma van toetsing en afsluiting (PTA) worden afgemaakt. Er is door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een aangepaste slaag-zakregeling voor schooljaar 2019-2020 vastgesteld.

Door het besluit om het Centraal Examen te schrappen vervalt Hoofdstuk 4 en alle artikelen met een verwijzing naar het Centraal Examen. Daar waar wijzigingen zijn doorgevoerd ten aanzien van het schoolexamen zijn deze aangegeven bij het desbetreffende artikel. De schoolexamenreglementen van vmbo en havo/vwo blijven van kracht.

Aangepast examenreglement

De scholen hebben van de minister de ruimte gekregen om het afnemen van schoolexamen goed en veilig te organiseren door schoolexamens zoveel mogelijk digitaal en op afstand af te nemen. Om dit te kunnen realiseren hebben wij enkele aanpassingen in het PTA gemaakt.

Aangepaste Programma's Toetsing en Afsluiting 5 havo en 6 vwo:

Aangepast PTA 5 havo en 6 vwo 

Het aangepaste PTA voor 5 vwo volgt binnenkort.