mavo/havo/vwo bovenbouw

Profiel keuze mavo

Aan het eind van het derde leerjaar kiezen leerlingen een van de volgende vier profielen:

  • Techniek
  • Zorg en welzijn
  • Economie
  • Landbouw

Bij de vier profielen hoort een aantal verplichte vakken. Daarnaast is er ook een aantal keuzevakken. Welk profiel leerlingen kiezen is natuurlijke mede afhankelijk van welke mbo-studie een leerling kiest en/of waar zijn interesses liggen. Een mavoleerling stroomt na het behalen van het diploma door naar het hoogste niveau op het mbo.

Ook kan een leerling kiezen om het mavodiploma te gebruiken als opstap naar de havo. Wanneer een leerling een vakkenpakket met zeven vakken (minimaal 6 is verplicht) kiest, kan hij na het behalen van het diploma zonder aanvullende voorwaarden zijn studie binnen onze havo-afdeling vervolgen.


Profiel keuze havo, vwo en gymnasium

In de tweede helft van de derde klas kiezen de leerlingen definitief een profiel. Een profiel is een combinatie van vakken die aansluiting biedt op een studie aan een hogeschool of universiteit.
 

De leerling kan kiezen uit de volgende profielen:
 

  • Natuur en techniek 

  • Natuur en gezondheid 

  • Economie en maatschappij 

  • Cultuur en maatschappij

 

Een profiel bestaat uit drie delen.

Er is een gemeenschappelijk deel, dat verplichte vakken bevat die alle leerlingen moeten volgen. Daarnaast hebben de leerlingen vakken die horen bij het gekozen profiel. Tot slot kunnen leerlingen een aantal vakken volgen die ze leuk vinden of die passen bij de keuze van hun vervolgonderwijs.

In de tweede fase (bovenbouw) ontwikkelen leerlingen de vaardigheden die ze nodig hebben in het vervolgonderwijs aan een hbo of universiteit zoals: zelfstandig werken, samenwerken, selecteren en presenteren van informatie. Er wordt gewerkt met studieplanners. Dit zijn aanwijzingen waarin per vak wordt aangegeven wat in een bepaalde tijd van een leerling wordt verwacht. De leerlingen worden door de docent begeleid naar zelfstandig zelfverantwoordelijk leren, zodat ze leren hun eigen leerproces te plannen en vorm te geven.