Stappenplan cijfers en bevordering

Op deze pagina vindt u het stappenplan dat we volgen bij het al dan niet bevorderen van leerlingen aan het eind van het schooljaar 2019-2020. Het schooljaar heeft een uitzonderlijke wending genomen. Dat maakt dat onze reguliere aanpak (het volgen van een PTO/PTA, cijfers geven, bevorderen of niet bevorderen in de overgangsvergadering op basis van die cijfers óf de leerling daar bespreken en daarbij ‘breed naar de leerling kijken’ en dan beslissen) niet volstaat. 

Deze situatie heeft ons ertoe gebracht de bevordering aan het eind van het jaar niet op basis van vooral ‘harde resultaten’ (cijfers) te doen, maar op basis van overgangsadviezen van vakdocenten. We vertrouwen erop dat de professionaliteit van de docenten leidt tot zorgvuldige adviezen.

Stappenplan cijfers en bevordering