Meer keuzes, meer kansen en meer mogelijkheden

Op Het Erasmus kunnen leerlingen hun talenten ontplooien en zich ontwikkelen tot zelfbewuste jongvolwassenen. Om het opleidingsaanbod nog beter in te richten, start Het Erasmus met ingang van volgend schooljaar een nieuwe opleiding: mavo. De mavo gaat deel uit maken van de sector mavo/havo/vwo en de leerlingen die volgend jaar plaatsnemen in de mavo/havo brugklas, zullen lessen volgen in de gebouwen van de sector mavo/havo/vwo.
 

Naast het hoofdgebouw aan de Sluiskade Noordzijde 68 en Kanaalschool Noord aan de Sluiskade Noordzijde 58 zullen de mavoleerlingen ook lessen volgen in een nieuw schoolgebouw: Kanaalschool Zuid. Het Erasmus heeft de voormalige Radboudschool aan de Sluiskade Zuidzijde 119 gekocht en zal het schoolgebouw voor de zomervakantie gebruiksklaar maken. Het schoolgebouw wordt eind augustus in gebruik genomen. Het zal dezelfde sfeer ademen als het hoofdgebouw.

Ook op de mavo is er veel oog voor de talenten van leerlingen. Coachmomenten met de leerling krijgen een nadrukkelijke plaats in het onderwijsprogramma. Het is belangrijk dat iedere leerling zicht heeft op zijn persoonlijke ontwikkeling en op die manier zelf gaat ervaren waar zijn mogelijkheden en kansen liggen. Hiervoor zijn er ook regelmatig gesprekken met ouders, leerling en school.

De mavo van Het Erasmus is voor vmbo-t (theoretische leerweg) leerlingen met een theoretisch georiënteerd perspectief. Deze leerlingen worden optimaal voorbereid op een vervolg in het mbo of op de havo. Naast het reguliere onderwijsaanbod kan een leerling kiezen voor de Sportstroom, de Kunststroom of Technologie & Toepassing (variant van het Technasium). De keuzes die binnen havo en vmbo worden geboden, komen daarmee ook beschikbaar voor de mavoleerlingen. Vanaf schooljaar 2019-2020 biedt Het Erasmus binnen de mavo meer keuzes, meer kansen en dus meer mogelijkheden!

Voor meer informatie zie onderstaande folder en presentatie: