Meer keuzes, meer kansen en meer mogelijkheden

Op Het Erasmus kunnen leerlingen hun talenten ontplooien en zich ontwikkelen tot zelfbewuste jongvolwassenen. Om het opleidingsaanbod nog beter in te richten is Het Erasmus dit schooljaar gestart met een nieuwe opleiding: mavo. De mavo maakt deel uit van de locatie mavo/havo/vwo en de leerlingen volgen lessen in de gebouwen van deze locatie.

De mavoleerlingen volgen voornamelijk lessen in het nieuwe schoolgebouw: Kanaalschool Zuid. Daarnaast volgen ze lessen in het hoofdgebouw aan de Sluiskade Noordzijde 68 en Kanaalschool Noord aan de Sluiskade Noordzijde 58. In 2018 heeft Het Erasmus de voormalige Radboudschool aan de Sluiskade Zuidzijde 119 gekocht en het schoolgebouw is bij de start van schooljaar 2019-2020 in gebruik genomen. Het ademt dezelfde sfeer als het hoofdgebouw.

Ook op de mavo is er veel oog voor de talenten van leerlingen. Coachmomenten met de leerling krijgen een nadrukkelijke plaats in het onderwijsprogramma. Het is belangrijk dat iedere leerling zicht heeft op zijn persoonlijke ontwikkeling en op die manier zelf gaat ervaren waar zijn mogelijkheden en kansen liggen. Hiervoor zijn er ook regelmatig gesprekken met ouders, leerling en school.

De mavo van Het Erasmus is voor vmbo-t (theoretische leerweg) leerlingen met een theoretisch georiënteerd perspectief. Deze leerlingen worden optimaal voorbereid op een vervolg in het mbo of op de havo. Naast het reguliere onderwijsaanbod kan een leerling kiezen voor de Sportstroom, de Kunststroom of Bèta Challenge (variant van het Technasium). De keuzes die binnen havo en vwo worden geboden, zijn nu dus ook beschikbaar voor de mavoleerlingen. Sinds het schooljaar 2019-2020 biedt Het Erasmus binnen de mavo meer keuzes, meer kansen en dus meer mogelijkheden!

Voor meer informatie zie onderstaande folder en presentatie: