Internationalisering

Contact met buitenlandse scholen

Op Het Erasmus wordt veel aandacht geschonken aan internationalisering en onze school onderhoudt dan ook uitgebreid contacten met verschillende scholen in het buitenland. Er is een uitwisseling met een school in Zweden en er is een uitwisseling met een school in Duitsland. Daarnaast zijn er excursies naar Luik, Gronau en Canteburry.
 

Uitwisseling Zweden

Al bijna 10 jaar gaan er leerlingen van Het Erasmus naar Zweden voor een uitwisselingsproject. Deze uitwisseling vindt plaats met leerlingen van de Ekhamraskolan in het plaatsje Mariestad.

Leerlingen verblijven tijdens deze uitwisseling bij gastgezinnen. Zowel in Zweden als in Almelo wordt er gezamenlijk gewerkt aan opdrachten, gekoppeld aan een thema. De afgelopen jaren hebben we met het thema vooroordelen en het thema Tweede Wereldoorlog gewerkt. Zo gaan we in Nederland met de groep vaak naar het oorlogsmuseum Memory in Nijverdal en brengen we een bezoek aan het Anne Frankhuis in Amsterdam. Leerlingen uit 4H en 4V kunnen zich voor deze uitwisseling aanmelden.

Uitwisseling Duitsland

Sinds 2017 is er een uitwisseling met het Hundertwasser Gymnasium in de Duitse stad Wittenberg.

De eerste uitwisseling met deze school in voormalig Oost-Duitsland is viel in een bijzonder jaar: Wittenberg stond in 2017 in het teken van het feit dat Maarten Luther hier 500 jaar geleden zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkerk heeft opgehangen en daarmee de reformatie inluidde. Tijdens het een bezoek aan Wittenberg verdiepen de leerlingen zich onder meer in Luther en de reformatie, maar ook in het leven in de DDR voor de val van de Berlijnse muur. In mei zijn de leerlingen van de Duitse school in Almelo te gast, ze verblijven dan ook bij gastgezinnen.

Tijndens het bezoek afgelopen mei werd er een perenboom geplant. Dat het een perenboom is, is geen toeval. De fruitboom staat symbool voor vriendschap, het samen optrekken waar je rijker van wordt. Klik op onderstaande foto voor het artikel en het filmpje in de Tubantia.

 

Comenius-project

Regelmatig neemt de vestiging mavo/havo/vwo deel aan een partnerschap met scholen uit Europa, zoals Zweden, Duitsland, Polen, Engeland, Tsjechië en Litouwen. Leerlingen en docenten van de aangesloten scholen werken dan samen in een 2-jarig project rondom een cetraal thema.
Kennismaken met elkaars cultuur en samenwerken aan oplossingen binnen Europa zijn belangrijke doelen.

In schooljaar 2015-2016 start een nieuw programma met scholen uit Italië, Duitsland, Zweden, Litouwen, Tsjechië en Cyprus. Per project zijn er drie uitwisselingsweken ergens in Europa met verschillende deelnemende leerlingen. Leerlingen uit de tweede en derde klas worden gevraagd hier aan mee te doen. Per week kunnen ongeveer tien leerlingen mee.
Afgelopen schooljaar is het  Comeniusproject Today Tomorrow Together afgerond. Het thema was bewustwording van de eenheid en verscheidenheid van Europese culturen. In totaal waren acht landen vertegenwoordigd in het project.
Voor het project is een website gemaakt http://www.comenius-ttt.eu
Hier zijn filmpjes en foto’s te vinden die een indruk geven van een uitwisselingsweek.


Het project is opgedeeld in drie thema’s refererend aan de vaardigheden die de EU als ‘key skills’  ziet die nodig zijn om vaardig de 21ste eeuw in de Europese samenleving door te gaan:
1. Lifestyle - maart 2014, week in Blansko, Tsjechië
2. Communication - oktober 2014, week in Barssel, Duitsland
3. Problemsolving and Flexibility - maart 2015, week in Mariestad, Zweden

Al langer geleden draaide het project ‘Feeling good at my School’. Met 9 landen zijn we op zoek gegaan naar de gezonde school, met sport, gezond eten en ‘lekker in je vel zitten’ als centrale thema’s.