Werkweken


Naar de Ardennen

Alle leerlingen in klas 3 gaan aan het begin van het schooljaar op werkweek naar de Ardennen. Het doel is kennismaking met je klasgenoten en de mentor.

De leerlingen worden verdeeld over 3 à 4 groepen, elke groep zit op een aparte camping. Zij krijgen een wisselprogramma met onderdelen als ATB-fietsen, oriëntatietocht, abseilen, touwbrug en vlotten bouwen. De herinneringen blijven het hele schooljaar – en langer! – hangen.

Voor de betaling van de kosten van de werkweek ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een nota vanuit ons systeem WisCollect aan het einde van leerjaar 2.